Giống ngô biến đổi gen NK7328Bt/GT - Sản phẩm của Syngenta Việt Nam

NK7328Bt/GT là sản phẩm giống ngô lai đơn F1 do Tập đoàn Syngenta sản xuất và kinh doanh. Đây là giống ngô được cho là có cây con khỏe mạnh, ít sâu bệnh, cứng cây, to mập, đặc biệt với khả năng thích ứng rộng rãi, phù hợp cho khu vực trồng lấy sinh khối chăn nuôi gia súc.

Tham gia thảo luận (0 bình luận)

Giống ngô biến đổi gen NK66Bt/GT - Sản phẩm của Syngenta Việt Nam

NK66Bt/GT là sản phẩm giống ngô lai đơn F1 do Tập đoàn Syngenta sản xuất và kinh doanh. Đây là giống ngô biến đổi gen được cho là có cây con khỏe mạnh, ít sâu bệnh, cứng cây, đặc biệt với khả năng thích ứng rộng rãi cả khu vực mù ẩm, thích hợp cho khu vực trồng lấy bắp.

Tham gia thảo luận (0 bình luận)

Giống ngô biến đổi gen NK4300Bt/GT - Sản phẩm của Syngenta Việt Nam

NK4300Bt/GT là sản phẩm giống ngô lai đơn F1 do Tập đoàn Syngenta sản xuất và kinh doanh. Đây là giống ngô biến đổi gen được cho là có cây con khỏe mạnh, ít sâu bệnh, cứng cây, đặc biệt với khả năng thích ứng rộng rãi, thích hợp cho khu vực trồng lấy hạt chăn nuôi.

Tham gia thảo luận (0 bình luận)

Giống ngô lai đơn NK6275 - Sản phẩm của Syngenta Việt Nam

NK6275 là sản phẩm giống ngô lai đơn F1 do Tập đoàn Syngenta sản xuất và kinh doanh. Đây là giống ngô được cho là có cây con khỏe mạnh, ít sâu bệnh, bắp to, hạt sâu cay, đặc biệt với khả năng thích ứng rộng rãi, phù hợp cho khu vực lấy bắp và chế biến ngô sấy.

Tham gia thảo luận (0 bình luận)

Giống ngô lai đơn NK6253 - Sản phẩm của Syngenta Việt Nam

NK6253 là sản phẩm giống ngô lai đơn F1 do Tập đoàn Syngenta sản xuất và kinh doanh. Đây là giống ngô được cho là có cây con khỏe mạnh, ít sâu bệnh, cứng cây, đặc biệt với khả năng thích ứng rộng rãi, thích hợp cho khu vực trồng lấy hạt chăn nuôi.

Tham gia thảo luận (0 bình luận)

Giống ngô lai đơn NK6101 - Sản phẩm của Syngenta Việt Nam

NK6101 là sản phẩm giống ngô lai đơn F1 do Tập đoàn Syngenta sản xuất và kinh doanh. Đây là giống ngô được cho là có cây con khỏe mạnh, ít sâu bệnh, bộ lá gọn, hạt có màu sắc đỏ đẹp, thích hợp cho khu vực trồng lấy hạt chăn nuôi.

Tham gia thảo luận (0 bình luận)

Giống ngô lai đơn NK7328 - Sản phẩm của Syngenta Việt Nam

NK7328 là sản phẩm giống ngô lai đơn F1 do Tập đoàn Syngenta sản xuất và kinh doanh. Đây là giống ngô được cho là có cây con khỏe mạnh, ít sâu bệnh, cứng cây, to mập, đặc biệt với khả năng thích ứng rộng rãi, phù hợp cho khu vực trồng lấy sinh khối chăn nuôi gia súc.

Tham gia thảo luận (0 bình luận)

Giống ngô lai đơn NK66 - Sản phẩm của Syngenta Việt Nam

NK66 là sản phẩm giống ngô lai đơn F1 do Tập đoàn Syngenta sản xuất và kinh doanh. Đây là giống ngô được cho là có cây con khỏe mạnh, ít sâu bệnh, cứng cây, đặc biệt với khả năng thích ứng rộng rãi cả khu vực mù ẩm, thích hợp cho khu vực trồng lấy bắp.

Tham gia thảo luận (0 bình luận)

Giống ngô lai đơn NK4300 - Sản phẩm của Syngenta Việt Nam

NK4300 là sản phẩm giống ngô lai đơn F1 do Tập đoàn Syngenta sản xuất và kinh doanh. Đây là giống ngô được cho là có cây con khỏe mạnh, ít sâu bệnh, cứng cây, đặc biệt với khả năng thích ứng rộng rãi, thích hợp cho khu vực trồng lấy hạt chăn nuôi.

Tham gia thảo luận (0 bình luận)

Giống lúa thuần chất lượng cao Đài Thơm 8 - Sản phẩm của Vinaseed

Giống lúa thuần chất lượng cao Đài Thơm 8 là giống lúa thuần chất lượng, năng suất cao do Vinaseed Group nghiên cứu chọn tạo và kinhd oanh toàn quốc.

Tham gia thảo luận (0 bình luận)