___ tài trợ ___

Dưa lê Number One ML199 - Siêu chịu hạn, chịu nắng miền Trung

Dưa lê Number One ML-199 là giống ngắn ngày với thời gian sinh trưởng 55-60 ngày, trồng được quanh năm cho năng suất cao. Theo đơn vị thương mại, quả dưa ML-199 có vỏ màu trắng ngà, thịt màu trắng, ngọt (15-16 °Bx). Mỗi quả nặng 500-600 gram.

___ tài trợ ___

   NỘI DUNG ĐƯỢC QUAN TÂM >>

___ tài trợ ___