___ tài trợ ___

[PDF] Giống lúa cao sản ND502 - Sản phẩm của công ty Nam Dương

ND502 là giống lúa thuần do Công ty TNHH Nam Dương chọn lọc từ nguồn vật liệu nhập nội Trung Quốc. Giống ND502 có dạng hình thấp cây, bộ lá đứng, xanh bền; hạt thóc thon dài có màu vàng sáng, gạo trắng, không bạc bụng, cơm mềm, vị đậm.

ND502 là giống cảm ôn, thuộc nhóm ngắn ngày, thời gian sinh trưởng vụ xuân là 133 ngày, vụ mùa từ 103-105 ngày, tương đương với giống Hương thơm số 1. Giống ND502 có sức sống mạ, độ dài giai đoạn trỗ, độ tàn lá điểm 5, độ thoát cổ bông, độ cứng cây điểm 1 tương đương Hương thơm số 1.

Giống thấp cây hơn Hương thơm số 1, chiều cao cây ND502 từ 104,7-113,6cm, thấp hơn Hương thơm số 1 từ 2,6-6,2cm. ND502 có dạng cây gọn, lá đứng, dài trung bình, xanh trung bình, cây cứng. Giống đã gieo cấy tại các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hòa Bình, Yên Bái, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An...

ND502 được khảo nghiệm cơ bản ba vụ, hai vụ mùa và một vụ xuân. Vụ mùa luôn có thời tiết khắc nghiệt, mưa giông nhiều, áp lực sâu bệnh cao song ND502 cả hai vụ mùa đều đạt năng suất khá cao vượt đối chứng Hương thơm số 1. Vụ xuân, năng suất của ND502 tương đương Hương thơm số 1.

Xin mời xem hoặc tải về tài liệu dưới đây

Dung Phung Nguồn dữ liệu ➥

Có thể bạn quan tâm >>

___ tài trợ ___