___ tài trợ ___

[PDF] Giống lúa lai 3 dòng Thụy Hương 308 - Sản phẩm của Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam

Giống lúa lai 3 dòng Thụy Hương 308 là giống lúa lai ba dòng do Công ty TNHH Giống cây trồng Thụy Hằng - Trung Quốc nghiên cứu chọn tạo, Vinaseed sản xuất và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đây là giống có tiềm năng năng suất cao, phạm vi thích ứng rộng, cứng cây, chống chịu sâu bệnh khá, gạo trong, cơm thơm, mềm và ngon.

- Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 130-135 ngày, vụ Mùa 105-110.

- Năng suất: Năng suất bình quân 8,0 - 8,5 tấn, thâm canh tốt đạt 9,9 - 10,0 tấn/ha.  Khối lượng 1000 hạt 29 - 30 gram. Chống chịu trung bình với một số loại sâu bệnh hại chính, phạm vi thích ứng rộng.

- Đặc điểm: Chiều cao cây 100 -115 cm, thân cứng, mập, chống đổ tốt, đẻ nhánh khỏe. Hạt nhỏ, thon dài, đóng hạt xít.

- Chất lượng:  Hạt gạo trong bóng, cơm trắng, mềm, thơm, có vị đậm. 

Xin mời xem hoặc tải về tài liệu dưới đây

Dung Phung Nguồn dữ liệu ➥

Có thể bạn quan tâm >>

___ tài trợ ___