___ tài trợ ___

[PDF] Giống lúa nếp thơm Nếp Hương - Sản phẩm của công ty Hồng Quang

Giống lúa nếp thơm Nếp Hương là giống cảm ôn ngắn ngày với thời gian sinh trưởng vụ mùa 95 - 105 ngày, vụ xuân 120 - 125 ngày; giống có dạng hình đẹp; đẻ nhánh khỏe; trỗ tập trung; tỷ lệ bông hữu hiệu cao (300 - 310 bông/m2) ở vụ mùa; khóm gọn; lá đòng dài; đứng và cứng cây.

Đặc biệt giống Nếp Hương có khả năng chống chịu sâu bệnh cao, chống đổ tốt, dễ gieo cấy và có thể gieo cấy trên các chân đất vàn, vàn cao. Giống có dạng bông dài (23 - 26cm), nhiều gié, nhiều hạt, hạt bầu tròn, màu sáng, năng suất đạt 75 tạ/ha (tương đương 250 - 270 kg/sào).

Qua hạch toán sơ bộ cho thấy giống Nếp Hương đem lại hiệu quả kinh tế đạt 30.525.000 – 35.484.000 đ/ha (tương đương 1.102.000 - 1.281.000đ/sào).

Xin mời xem hoặc tải về tài liệu dưới đây

Dung Phung Nguồn dữ liệu ➥

Có thể bạn quan tâm >>

___ tài trợ ___