___ tài trợ ___

[PDF] Giống lúa thuần TBR1 - Sản phẩm của công ty cổ phần tập đoàn ThaiBinh Seed

TBR-1 là giống cảm ôn, ngắn ngày, thích ứng rộng. Thời gian sinh trưởng miền Bắc vụ Xuân 125 - 135 ngày, vụ Mùa 105 - 110 ngày; Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Vụ Đông Xuân 110 -115 ngày, vụ Hè Thu 100 - 105 ngày.

1. Nguồn gốc: TBR-1 là giống lúa thuần do Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed chọn tạo, được công nhận giống Quốc gia năm 2006.

2. Đặc tính giống:

- TBR-1 là giống cảm ôn, ngắn ngày, thích ứng rộng. Thời gian sinh trưởng miền Bắc: Vụ Xuân 125 - 135 ngày, vụ Mùa 105 - 110 ngày; Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Vụ Đông Xuân 110 -115 ngày, vụ Hè Thu 100 - 105 ngày.

- Chiều cao cây 105 - 110 cm, đẻ nhánh trung bình, cứng cây, chống đổ tốt, lá đòng thẳng, trỗ bông tập trung; hạt bầu, khối lượng 1000 hạt 25 - 26 gam.

- Chống chịu sâu bệnh khá, đặc biệt là bệnh bạc lá.

- Năng suất trung bình 70 - 75 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 80 - 90 tạ/ha.

- Chất lượng gạo khá, hàm lượng tinh bột cao, phù hợp với chế biến.

Xin mời xem hoặc tải về tài liệu dưới đây

Dung Phung Nguồn dữ liệu ➥

Có thể bạn quan tâm >>

___ tài trợ ___