___ tài trợ ___

[PDF] Giống lúa thuần Thiên Hương 6 - Sản phẩm của công ty Apollo Việt Nam

Thiên Hương 6 là giống lúa thuần chất lượng do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Apollo Việt Nam nghiên cứu chọn tạo.

Đặc điểm của giống: Giống sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khá và tập trung. Giống có thời gian sinh trưởng ngắn, vụ xuân 120 - 125 ngày, vụ mùa 105 - 110 ngày. Kiểu hình gọn, chiều cao cây trung bình, cứng cây và chống đổ tốt; lá xanh đậm, đứng, lòng mo và độ bền lá tốt; độ thuần đồng ruộng cao, trỗ bông tập trung và thoát cổ bông tốt. Dạng hạt bầu dài, xếp gối, khối lượng 1000 hạt từ 26 - 28,5 gram. Giống chống chịu sâu bệnh tốt, nhiễm nhẹ khô vằn. Năng suất trung bình đạt 55 - 60 tạ/ha. Chất lượng cơm mềm, vị đậm, có mùi thơm nhẹ.

Xin mời xem hoặc tải về tài liệu dưới đây

Dung Phung Nguồn dữ liệu ➥

Có thể bạn quan tâm >>

___ tài trợ ___