___ tài trợ ___

Giống lúa thuần VNR20 - Sản phẩm của Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam

Giống lúa VNR20 là giống cảm ôn, nên gieo cấy được cả hai vụ. Chiều cao của cây lúa từ 95 đến 100cm, lá đòng hơi to bản, đứng, đẻ nhánh khỏe, tập trung, gọn khóm. Hạt lúa có dạng thon dài, vỏ trấu vàng sáng, khối lượng 1000 hạt khoảng 23 – 24g. Hạt gạo trắng trong không bạc bụng, cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm, ngon cơm.

- Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 125-130 ngày; vụ Mùa 100-105 ngày .

- Năng suất: Năng suất trung bình 7,0- 7,5 tấn/ha, thâm canh đạt 8,0- 8,5 tấn/ha.

- Đặc điểm: Chiều cao cây 95 - 100 cm, lá đòng hơi to bản, đứng, đẻ nhánh khỏe, tập trung, gọn khóm. Giống VNR20 thấp cây chống đổ tốt, chịu thâm canh, chống chịu trung bình với một số sâu bệnh hại chính, phạm vi thích ứng rộng.

- Chất lượng: Hạt gạo trắng trong không bạc bụng, cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm, ngon cơm.

Xin mời xem hoặc tải về tài liệu dưới đây

Dung Phung Nguồn dữ liệu ➥

Có thể bạn quan tâm >>

___ tài trợ ___