___ tài trợ ___

[PDF] Giống ngô nếp lai TBM18 - Sản phẩm của công ty cổ phần tập đoàn ThaiBinh Seed

TBM18 là giống ngô nếp do Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed lai tạo, giống đã tham gia khảo nghiệm trong hệ thống khảo nghiệm Quốc gia.

1. Nguồn gốc: TBM18 là giống ngô nếp do Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed lai tạo, giống đã tham gia khảo nghiệm trong hệ thống khảo nghiệm Quốc gia.

2. Đặc tính nông học:

- Là giống ngô nếp lai ngắn ngày, thời gian từ gieo đến thu hoạch bắp tươi ở vụ Thu Đông 65 - 68 ngày, vụ Xuân 70 - 72 ngày.
Chiều cao trung bình từ 180-200 cm, sinh trưởng khỏe.

- Bắp to dài 17-19 cm, lá bi bao kín bắp, độ đồng đều bắp rất cao, tỷ lệ bắp loại 1 cao, hạt màu trắng đục.

- Chống chịu tốt với một số sâu bệnh hại chính, chịu hạn và chịu rét trung bình.

- Năng suất cao, năng suất bắp tươi đạt trung bình 15 -17 tấn/ha, thâm canh cao có thể đạt năng suất 20 tấn/ha. Chất lượng ngon, dẻo, ngọt, thơm đặc trưng.

- Thu hoạch bắp tươi sau phun râu 20 - 22 ngày.

Xin mời xem hoặc tải về tài liệu dưới đây

Dung Phung Nguồn dữ liệu ➥

Có thể bạn quan tâm >>

___ tài trợ ___