___ tài trợ ___

Đắk Nông: Giống là giải pháp hàng đầu cho tái canh cà phê

Tỉnh Đắk Nông đang thực hiện Chương trình tái canh cà phê (TCCP) với diện tích lớn. Trong đó, tỉnh xác định, nguồn giống chất lượng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để hoàn thành Chương trình TCCP.

___ tài trợ ___

Theo bà Nguyễn Thị Tình, Phó Giám đốc Sở NN - PTNT, nhóm giải pháp về giống được ngành coi là quan trọng nhất trong Chương trình TCCP của tỉnh.

Nếu giống tốt sẽ giúp cây cà phê phát triển tốt, ít sâu bệnh, chống chịu sâu bệnh và thích ứng với những điều kiện biến đổi khí hậu. Giống tốt cũng giúp diện tích cà phê cho năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt hơn.

___ tài trợ ___

Nhiều nông dân xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) tái canh cà phê bằng các giống mới cho hiệu quả cao

Hiện nay, ngành Nông nghiệp đang tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành trung ương, địa phương làm tốt việc khảo sát, bình tuyển cây đầu dòng, công nhận vườn cà phê đầu dòng để tạo nguồn giống chất lượng.

Ngành Nông nghiệp thực hiện việc kiểm tra, giám sát cây đầu dòng, vườn đầu dòng để bảo đảm cho việc nhân giống cà phê. Cơ quan chuyên ngành củng cố, khai thác có hiệu quả các vườn cà phê chất lượng tốt, đủ điều kiện lấy chồi phục vụ nhu cầu tái canh cà phê của người dân.

Các cấp, ngành tỉnh Đắk Nông đã và đang tiếp tục có những hành động cụ thể nhằm khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất giống cà phê.

___ tài trợ ___

Hiện nay, tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh đã có một số doanh nghiệp đầu tư, nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất giống cà phê đạt chất lượng cao.

Theo ông Nguyễn Quốc Tráng, xã Thuận An (Đắk Mil), sau khi gia đình tái canh vườn cà phê bằng giống cà phê dây bản địa thì năng suất, hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn.

Trong đó, ông nhận thấy những ưu việt của vườn cà phê tái canh như: cây ít bị các loại sâu bệnh, ra hoa đậu quả tốt, năng suất cao hơn trước khoảng 1 tấn/ha. Hiện nay, gia đình ông đã tái canh được 5/7 ha cà phê.

___ tài trợ ___

Ông Nguyễn Quốc Tráng, xã Thuận An (Đắk Mil) đã tái canh 5/7 ha cà phê

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, giống được coi là khâu đột phá cho quá trình TCCP trong giai đoạn tiếp theo. Tỉnh định hướng TCCP gắn với các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao, hàng hóa, quy mô lớn.

Trong đó, tỉnh nhân rộng quy mô sản xuất cà phê đạt chứng nhận nông nghiệp tốt trong nước, quốc tế để hướng đến xuất khẩu. Do đó, khâu giống sẽ được tỉnh chú trọng phát triển, bảo đảm chương trình TCCP thành công, có chất lượng.

___ tài trợ ___

Các loại giống cà phê sẽ được tỉnh nghiên cứu, khảo nghiệm, khuyến cáo để người dân trồng ở các vùng khác nhau. Các vùng trồng cà phê phải gắn với điều kiện khí hậu, đất đai cụ thể nhằm xây dựng sản phẩm cà phê đặc trưng, đặc sản.

Ngoài giống, Đắk Nông cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp về liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, bố trí nguồn vốn, tạo cơ chế chính sách để sản xuất cà phê ổn định, bền vững hơn.

Trần Lê Nguồn dữ liệu ➥

___ tài trợ ___

   NỘI DUNG ĐƯỢC QUAN TÂM >>

___ tài trợ ___