Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh sản xuất cà phê chè bền vững

Từ năm 1975 đến nay, cùng với những thành tựu to lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngành cà phê Việt Nam đã phát triển vượt bậc cả về diện tích, năng suất, sản lượng, từng bước xây dựng công nghiệp chế biến cà phê hiện đại, đa dạng sản phẩm, phù hợp thị trường, trong đó có đóng góp không nhỏ của người sản xuất cà phê chè.

Tuy nhiên trong điều kiện biến đổi khí hậu và đòi hỏi ngày càng cao của thị trường về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và bảo vệ môi trường, đang là thách thức lớn đối với phát triển bền vững của ngành, trong đó có cây cà phê chè.

Được sự hỗ trợ của Tổ chức Diễn đàn Cà phê Toàn cầu (GCP), Cục Trồng trọt và Viện KHKT Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên (WASI) phối hợp cùng các bên liên quan, tổ chức biên soạn Sổ tay hướng dẫn sản xuất cà phê chè (Arabica) bền vững tại Việt Nam, nội dung gồm: Điều kiện trồng cà phê chè; Giống - Kỹ thuật làm vườn ươm; Tái canh và trồng mới; Quản lý nước tưới; Quản lý phân bón; Quản lý sâu bệnh hại; Kỹ thuật tỉa cành tạo tán và ghép cải tạo; Thu hoạch, chế biến bảo quản, nhằm góp phần nâng cao kỹ năng sản xuất bền vững cho người sản xuất cà phê chè.

Mặc dù nhóm biên soạn đã có nhiều có gắng nhưng có thể còn nhiều thiếu sót về nội dung và hình thức, rất mong nhận được góp ý của các bên liên quan để tiếp tục phục vụ hiệu quả hơn cho sản xuất, chế biến cà phê chè ở các địa phương.

TS. Lê Văn Đức

Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Xin mời xem hoặc tải về tài liệu dưới đây