___ tài trợ ___

Hoàn thành cả héc-ta ngô (bắp) giống chỉ trong nháy mắt bằng máy gieo hạt 4 hàng

Máy gieo hạt là một thiết bị gieo trồng được điều khiến bởi một máy kéo. Thông thường máy gieo hạt có một ống chữa hạt. Máy xới đất để mở và hạt trong ống rơi vào đất, sau đó dùng cào phủ lên đất trực tiếp.

Máy gieo hạt tích hợp nhiều chức năng, có thể dùng để gieo hạt và bón phân cho ngô, đậu tương và các loại cây thích hợp khác mà không cần cày bừa. Loại máy này có thể áp dụng ở vùng đồng bằng và vùng gò đồi với độ linh hoạt cao.

Dung Phung Nguồn dữ liệu ➥

Có thể bạn quan tâm >>

___ tài trợ ___