___ tài trợ ___

Kết quả thực hiện mô hình canh tác lúa thông minh ở đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu long (ĐBSCL) là một vùng đất thấp và tương đối bằng phẳng, cao độ trung bình phổ biến ở nhiều nơi chỉ từ 1,0 – 2,0 m so với mực nước biển, được bồi tụ bởi phù sa của sông Mekong. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam (2019), toàn vùng  ĐBSCL có tổng diện tích hơn 4 triệu ha, trong đó có trên 2,4 triệu ha đất canh tác nông nghiệp, là nơi cư trú và sản xuất của hơn 17.367.169 người dân. Vùng ĐBSCL được xem là vựa lúa lớn nhất của Việt Nam chiếm 47% diện tích và 56% sản lượng gạo, trong đó đóng góp 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước, hơn 70% diện tích nuôi trồng thủy sản với 40% sản lượng thủy sản và hơn 70% lượng trái cây cho cả nước. Tuy nhiên, thu nhập bình quân của người dân chỉ đạt mức 54 triệu đồng/người/năm, thấp hơn thu nhập bình quân của cả nước là 64 triệu đồng/người/năm.

Mặc dù đồng bằng Sông cửu Long được xem là vùng đất có nhiều tiềm năng cả về điều kiện tự nhiên, con người và khả năng ứng dụng khoa học công nghệ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có sản xuất nông nghiệp nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác có hiệu quả từ các nguồn tài nguyên dồi dào và đa dạng này.

Đồng bằng sông Cửu Long gồm ba nhóm đất chính: đất phèn khoảng 1,6 triệu ha chiếm khoảng 41%, đất phù sa 1,18 triệu ha, chiếm khoảng 30% và đất mặn và nhiễm mặn 0,75 triệu ha, chiếm khoảng 19%. Ngoài ra càn một số loại đất khác chiếm diện tích nhỏ khoảng 0,35 triệu ha. Trong đó nhóm đất nhiễm mặn được xem là khó khăn nhất trong sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa nói riêng. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên này cũng được xem là thế mạnh của vùng đảm bảo cho sự đa dạng sinh học đăc biệt là tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp mang tính đặc thù có giá trị kinh tế cao.

Với mục tiêu khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên phong phú và đa đang của vùng, giúp người dân sản xuất có hiệu quả cao trong bối cảnh diễn biến ngày càng phức tạp và có phần xấu di do biến đổi khi hậu gây ra, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp cùng với Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức và thực hiện chương trình “ Canh tác lúa thôn minh ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu long”. Chương trình được sự hợp tác tích cực của Trung tâm Khuyến nông 13 tỉnh ĐBSCL theo hệ thống rộng khắp tới từng người dân để cung cấp những giải pháp đồng bộ đến nhà nông, từng bước xây dựng và hoàn thiện quy trình canh tác lúa giúp giải quyết các khó khăn cho bà con nông dân khi canh tác ở Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng năng xuất và chất lượng lúa gạo. 

Thông qua chương trình này, Bình Điền cũng đã giới thiệu đến bà con nông dân nhiều dòng sản phẩm mới mang tính đột phá như vừa tiết kiệm đạm, tăng hiệu quả sử dụng phân lân, sản phẩm xử lý cho những vùng đất nhiễm mặn, phèn, vừa giảm chi phí đầu tư và đặc biệt là giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần giúp Việt Nam hướng đến một nền nông nghiệp xanh, sạch và bền vững.

Xin mời xem hoặc tải về tài liệu dưới đây

Dung Phung Nguồn dữ liệu ➥

Có thể bạn quan tâm >>

___ tài trợ ___