___ tài trợ ___

Nghệ An: Quỳ Hợp lần đầu khảo nghiệm giống lúa thuần chất lượng cao TH998

Nhằm lựa chọn đưa các giống lúa vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Vụ xuân năm 2022 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quỳ Hợp đã phối hơp Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thương mại Quốc Tế thực hiên mô hinh khảo nghiệm giống lúa thuần chất lượng cao TH998 tại Xóm bản Phạy - Xã Châu Quang với quy mô 0,5ha.

___ tài trợ ___

Tham gia mô hình, các hộ dân được Công ty hỗ trợ 100% giống, hướng dẫn kĩ thuật và phòng trừ sâu bệnh. Qua tham quan thực tế mô hình cho thấy,  giống lúa thuần TH998 sinh trưởng phát triển tốt phù hợp chân đất địa phương, theo đánh giá cán bộ kĩ thuật trung tâm, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, chống đổ tốt, bông dài, tỉ lệ hạt chắc cao, chịu thâm canh, kháng 1 số sâu bệnh thích nghi điều kiện địa phương, khả năng chống chịu vùng đất khó khăn được đánh giá giống lúa tiềm năng giúp bà con vùng đất khó khăn điều kiện canh tác.  Năng suất TB đạt khoảng 3,3 tạ/sào.

___ tài trợ ___

Từ kết quả khảo nghiệm mô hình lúa,  đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Trưởng phòng NN và PTNT huyện đề nghị Trung tâm DVNN huyện và Công ty tiếp tục theo dõi đánh giá thêm mức độ phù hợp giống lúa này ở vụ hè thu tới để khẳng định lại một lần nữa và  mở rộng diện tích trồng thử nghiệm ở các vùng tiếp theo, qua đó sẽ giúp bà con nông dân lựa chọn được giống lúa phù hợp với thực tế sản xuất của nông hộ,  nhằm thay đổi nhận thức chọn giống, thay thế dần các giống lúa năng suất chất lượng thấp địa phương bằng các giống lúa chất lượng cao góp phần mang lại hiệu quả kinh tế tạo ra sản phẩm năng suất chất lượng tốt.

___ tài trợ ___

Lê Ngọc Nguồn dữ liệu ➥

___ tài trợ ___

   NỘI DUNG ĐƯỢC QUAN TÂM >>

___ tài trợ ___