Tác giả, nhà phát triển là ai? Là bất kỳ ai mong muốn trở thành tác giả, nhà phát triển với thannong.net.

Tôi sẽ gửi gì cho thannong.net? Những tư liệu, bài viết, ý tưởng và đóng góp liên quan đến ngành nông nghiệp.

Lợi ích tôi được hưởng là gì? Trang thannong.net sẽ dựa trên những tư liệu, bài viết, ý tưởng và đóng góp để quyết định.

Làm thế nào để tôi gửi cho thannong.net? Sử dụng e-mail để gửi tới This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc zalo 0985.081.318.