Danh sách mã số vườn trồng và cơ sở đóng gói của Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam

Danh sách mã số vườn trồng và cơ sở đóng gói của Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam

Dưới đây là danh sách có mã số toàn bộ vườn trồng và cơ sở đóng gói của Trung Quốc được cấp phép xuất khẩu hàng nông sản sang Việt Nam. Các cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan liên cần lưu ý để có thể làm việc và hợp tác một các chính thống tốt nhất. Danh sách này được cập nhật lần cuối ngày 02/12/2019 bởi Cục BVTV - Bộ NN & PTNT Việt Nam.

tài trợ | AdSense

tài trợ | Advertnative

tài trợ | AdSense