Chuẩn bị nước nuôi tôm sú

Chuẩn bị nước nuôi tôm sú

Tài liệu miễn phí!

tài trợ | AdSense

Nước nuôi là môi trường để tôm sú sinh sồng và sinh trưởng. Vì vậy, nguồn nước sẽ quyết định rất lớn tới việc thành công của chủ trang trại. Hãy lưu ý điều này một cách cẩn trọng. Các vấn đề cần lưu ý như sau:

1. Nguồn nước: Sạch, đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn.

2. Máy bơm nước: Đủ mạnh và hoạt động liên tục.

3. Quạt: Sử dụng quạt để oxy hoà tan trong ao nuôi không thấp hơn 5ppm trong suốt quá trình nuôi. Mật độ thả dưới 7 con/m2 có thể không cần dùng quạt nước. Mật độ thả trên 7 con/m2 phải sử dụng máy quạt nước. Kinh nghiệm cứ mỗi 3000-3500 tôm giống cần 1 cánh quạt nước. Hoặccứ mỗi 100kg trọng lượng tôm cần 1 cánh quạt nước.

4. Túi lọc nước: Dùng túi lọc bằng cotton 2 lớp, dài khoảng 8-10m, gắn với bơm nước để lọc nước trước khi vào ao. Túi lọc sẽ ngăn các vật chủ trung gian và trứng, ấu trùng của cá, cua, các loại tôm khác. Có thể gắn túi lọc với máy bơm để lọc nước tuần hoàn, loại bớt tảo ra khỏi ao trong quá trình nuôi.

5. Diệt vật chủ trung gian trong nước: Chlorine 30ppm. Hoặc các sản phẩm chuyên dùng khác.

6. Diệt khuẩn nước: Diệt mầm bệnh thân đỏ đốm trắng (SEMBV): thuốc tím KMnO4 10ppm (Sau khi diệt vật chủ trung gian 2-3 ngày). Diệt mầm bệnh phát sáng: Chlorine 30ppm; thuốc tím KMnO4 2-3ppm; B.K.C 1-2ppm. Diệt mầm bệnh phân trắng: Chlorine 30ppm; thuốc tím KMnO4 2-3ppm; B.K.C 1-2ppm

7. Gây màu nước tạo nguồn thức ăn thiên nhiên: tảo động và thực vật: Dùng phân 3-5ppm: Urea 3-5kg/hecta hoặc/và NPK 16-20 3kg/hecta (tỷ lệ 1:1), chia thành nhiều lần dùng trong 3-4 ngày. Dùng cám gạo 10-12kg/hecta + bột cá 1-15kg/hecta ngâm nước 24 giờ và đem đều tạt khắp ao.

tài trợ | Advertnative

tài trợ | AdSense