Đặc điểm sinh học của tôm sú

Đặc điểm sinh học của tôm sú

Tài liệu miễn phí!

tài trợ | AdSense

Tôm sú có phạm vi phân bố rộng, từ kinh độ 30E đến 155E từ vĩ độ 35N tới 35S xung quanh các nước khu vực xích đạo, Indonesia, Malaixia, Philippines và Việt Nam, từ ấn Độ Dương sang Nhật Bản, Đài Loan, Đông Tahiti, Nam châu Úc và Tây châu Phi.

Phân loài

Tôm sú

Tên tiếng Anh:  Black tiger shrimp

Tên khoa học: Penaeus monodon Fabricius

Ngành: Arthropoda

Lớp: Crustacea  

Bộ: Decapoda

Họ chung: Penaeidea

Họ: Penaeus Fabricius

Giống: Penaeus 

Loài: Monodon 

Phân bố

Tôm sú có phạm vi phân bố rộng, từ kinh độ 30E đến 155E từ vĩ độ 35N tới 35S xung quanh các nước khu vực xích đạo, Indonesia, Malaixia, Philippines và Việt Nam, từ ấn Độ Dương sang Nhật Bản, Đài Loan, Đông Tahiti, Nam châu Úc và Tây châu Phi (theo Racek 1955, Holthuis và Rosa 1965, Motoh 1981, 1985)

Tôm post (postlavar, PL.), tôm giống (juvenile) và tôm gần trưởng thành có tập tính sống gần bờ biển và rừng ngập mặn ven bờ. Khi tôm trưởng thành có xu hướng di chuyển xa bờ v tôm sú thích sống trong các vùng nước sâu.

tài trợ | Advertnative

tài trợ | AdSense