Tài liệu thực hành VietGAP tại Việt Nam | Tài liệu miễn phí

Tài liệu thực hành VietGAP tại Việt Nam | Tài liệu miễn phí

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn tại Việt Nam tại Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008. Với mục tiêu giúp nhà sản xuất rau áp dụng được tiêu chuẩn nêu trên, cuốn “Sổ tay hướng dẫn thực hành VietGAP cho rau” đã được xây dựng. Đây là tài liệu được biên soạn bởi các chuyên gia của Viện nghiên cứu rau quả và Viện Bảo vệ thực vật (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam); được góp ý bổ sung và hoàn thiện bởi nhóm tư vấn kỹ thuật VietGAP.

tài trợ | AdSense

Nhóm biên soạn xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Dự án Tăng cường và Kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm đã tài trợ kinh phí, cá nhân Ông Nguyễn Như Tiệp - Giám đốc Dự án, Ông Serge Charron - Cố vấn trưởng Ông Nguyễn Văn Doăng - Điều phối viên, Bà Đinh Thị Kim Dung - Quản lý văn phòng và Bà Đinh Kim Oanh - Phiên dịch đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiệ n thuận lợi để nhóm biên soạn hoàn thiệ n phiên bản lần thứ nhất của sổ tay.
Xem tài liệu hướng dẫn tại đây:

tài trợ | Advertnative

tài trợ | AdSense