Liên tưởng cảm tính nông nghiệp | Tài liệu miễn phí

Liên tưởng cảm tính nông nghiệp | Tài liệu miễn phí

Đây là ấn phẩm của Hàn Quốc về kỹ thuật nông nghiệp do Tổng cục phát triển nông thôn, trực thuộc Chính phủ Hàn Quốc phát hành. Ấn phẩm được dịch bởi các thành viên nhóm dự án KOPIA Việt Nam. Hy vọng, nội dung ấn phẩm sẽ giúp được nhiều người.

tài trợ | AdSense