Thuốc trừ bệnh Anvil 5SC

Thuốc trừ bệnh Anvil 5SC

Tài liệu miễn phí!

Anvil 5SC phòng trị hiệu quả các bệnh hại quan trọng trên lúa (khô vằn, lem lép hạt) và các loại cây trồng khác, giữ xanh bộ lá thông qua hiệu quả trừ bệnh tuyệt hảo. Đóng góp tích cực cho tối ưu năng suất và chất lượng hạt lúa.

tài trợ | AdSense

Xem tài liệu hướng dẫn tại đây:

tài trợ | Advertnative