Thuốc trừ bệnh AmistarTop 325SC

Thuốc trừ bệnh AmistarTop 325SC

Tài liệu miễn phí!

Amistar Top 325SC là thuốc trừ bệnh nội hấp và lưu dẫn mạnh rất phù hợp để kiểm soát bệnh hại trên ruộng lúa, ngô và một số cây trồng đặc thù khác.

tài trợ | AdSense

Xem tài liệu hướng dẫn tại đây:

tài trợ | Advertnative