Thuốc trừ cỏ Dual Gold 96EC

Thuốc trừ cỏ Dual Gold 96EC

Tài liệu miễn phí!

Dual Gold 96EC với hoạt chất tiên tiến là phát minh mới sau Dual, mạnh hơn gấp đôi, an toàn hơn cho môi trường và người sử dụng, sạch cỏ hơn. Dual Gold là thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm, chỉ cần phun 1 lần cho cả vụ, trừ các loại cỏ gây hại quan trọng ngay từ đầu vụ tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập.

tài trợ | AdSense

Xem chi tiết tài liệu tại đây:

tài trợ | Advertnative

tài trợ | AdSense