Thuốc trừ sâu Chess 50WG

Thuốc trừ sâu Chess 50WG

Tài liệu miễn phí!

Với cơ chế tác động 3 khóa độc đáo: khóa miệng, khóa chân, khóa sinh sản, Chess 50WG làm rầy ngừng chích hút và mất khả năng sinh sản sau 1 giờ nhiễm thuốc.

tài trợ | AdSense

Xem tài liệu hướng dẫn tại đây:

tài trợ | Advertnative