Thuốc Cruiser Plus 312.5FS

Thuốc Cruiser Plus 312.5FS

Tài liệu miễn phí!

Cruiser Plus 312.5FS giúp mầm mạnh, mạ mướt, mạ khỏe, rễ dài. vượt qua phèn, ngập, úng, ngộ độc hữu cơ… Sử dụng linh hoạt “có thể trộn hoặc ngâm”. Kiểm soát bọ trĩ,rầy nâu, vàng lùn - lùn xoắn lá. Khử nấm bệnh trên hạt giống.

tài trợ | AdSense

Xem tài liệu hướng dẫn tại đây:

tài trợ | Advertnative