Thuốc trừ sâu Match 050EC

Thuốc trừ sâu Match 050EC

Tài liệu miễn phí!

Match 050EC là thuốc trừ sâu thế hệ mới, tác động diệt sâu bằng cách ngăn chặn quá trình tổng hợp chất Chitin (lớp da của sâu non) làm sâu không lột xác được rồi chết.

tài trợ | AdSense

Xem tài liệu hướng dẫn tại đây:

tài trợ | Advertnative