Thuốc trừ sâu Actara 25WG

Thuốc trừ sâu Actara 25WG

Tài liệu miễn phí!

Actara 25WG là thuốc có khả năng diệt côn trùng bằng con đường tiếp xúc, vị độc… tác động đến hệ thần kinh thông qua việc cắt đứt dẫn truyền xung động thần kinh từ các cơ quan về trung tâm điều khiển khiến cho côn trùng mất khả năng kiểm soát sau đó chết do đói.

tài trợ | AdSense

Xem tài liệu hướng dẫn tại đây:

tài trợ | Advertnative