Thái Thụy năng xuất thủy hải sản ước đạt gần 71.000 tấn

Thái Thụy năng xuất thủy hải sản ước đạt gần 71.000 tấn

THÁI BÌNH - Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy hải sản của huyện Thái Thụy 9 tháng năm 2020 ước đạt gần 71.000 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 39.285 tấn, sản lượng khai thác hải sản đạt 31.700 tấn.

tài trợ | AdSense

Hiện nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện đạt 4.331ha, trong đó diện tích nuôi tôm công nghệ cao đạt 60ha; tổng số phương tiện khai thác hải sản là 478 phương tiện.

Để đạt được kết quả cao trong lĩnh vực nuôi trồng và khai thác thủy hải sản, từ đầu năm đến nay, huyện Thái Thụy đã thực hiện tốt công tác cải tạo ao đầm, bảo vệ môi trường, phòng ngừa dịch bệnh thủy hải sản và xử lý kịp thời dịch bệnh đốm trắng trên tôm nước lợ. Đồng thời, đẩy mạnh khai thác hải sản theo hướng khai thác xa bờ gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, an ninh trên biển; chú trọng thực hiện các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU)...

Trần Tuấn/Thái Bình

tài trợ | AdSense