Khẳng định vai trò kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Khẳng định vai trò kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

BẮC NINH - Cùng với sự phát triển của đất nước, sau 23 năm tái lập, Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Những thành tựu nổi bật ấy có sự đóng góp không nhỏ của khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX).

tài trợ | AdSense

Đặc biệt, qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh khóa V (từ tháng 8-2018 đến nay), khu vực kinh tế tập thể tiếp tục có những chuyển biến tích cực về chất lượng, mang lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương; Liên minh HTX tỉnh đã chủ động, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX. Toàn tỉnh hiện có 659 HTX, 1 Liên hiệp HTX, 210 Tổ hợp tác thu hút 93.102 thành viên, chủ yếu là đại diện hộ cá thể, cá nhân (tăng so với năm 2017 là  834 thành viên). Trong nhiệm kỳ, Liên minh HTX tỉnh cũng phối hợp với phòng chuyên môn các huyện, thị xã, thành phố tư vấn, hướng dẫn thành lập mới 89 HTX ở nhiều lĩnh vực.

Đến nay các HTX chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 đều có sự đổi mới về phương thức hoạt động với mục tiêu chính là lợi ích của các thành viên, chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; thực hiện liên kết, hợp tác sản xuất kinh doanh thông qua hợp đồng mua bán sản phẩm. HTX nông nghiệp cung ứng dịch vụ về: vật tư, tưới tiêu, giống, khai thác cơ sở hạ tầng, làm đất, thu hoạch, bảo quản, chế biến…); HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cung ứng đầu vào, tổ chức sản xuất tập trung; HTX vận tải chủ yếu cung ứng dịch vụ làm thủ tục cho phương tiện vận tải của thành viên;…. Nhiều sản phẩm của HTX đã trở thành hàng hóa được thị trường đón nhận và xây dựng được thương hiệu sản phẩm của địa phương góp phần thực hiện tốt chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm" (OCOP) và Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới tiêu biểu như: HTX dịch vụ nông nghiệp xã Nghĩa Đạo (Thuận Thành); HTX dịch vụ nông nghiệp thôn Đức Lân ( Yên Phụ, Yên Phong); HTX dịch vụ nông nghiệp thôn Ngăm Mạc (Lãng Ngâm, Gia Bình); HTX nông nghiệp sạch Việt Nam (Quỳnh Phú, Gia Bình); HTX sản xuất nông sản rau, củ, quả an toàn Liên Ấp (Việt Đoàn, Tiên Du); HTX nông nghiệp tổng hợp Quang Minh (Cảnh Hưng, Tiên Du)… HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực ngày càng được mở rộng, giúp giảm chi phí đầu vào, tăng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập thành viên đang trở thành xu thế tổ chức để hợp tác xã nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững. Qua đó, góp phần cùng địa phương và các xã hoàn thành tiêu chí thứ 13 với 97/97 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua và sự động viên, khích lệ vươn lên trong sản xuất, kinh doanh của Liên minh HTX tỉnh, 2 năm qua 10 lượt tập thể và 27 cá nhân trong khối kinh tế tập thể được khen thưởng và vinh danh.

tài trợ | AdSense

Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của khu vực kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế quốc dân; giai đoạn 2020-2025, Liên minh HTX tỉnh tập trung các biện pháp, khắc phục tồn tại, hạn chế và giải quyết 5 vấn đề cơ bản cho kinh tế hợp tác: tiêu thụ sản phẩm, vốn, công nghệ, đất đai và tiếp cận chính sách. Theo đó, để khuyến khích mạnh mẽ các HTX sản xuất vật chất, tăng cường nhân tố nội sinh của HTX để phát triển bền vững, Liên minh HTX tỉnh đặt ra một số nhiệm vụ cụ thể:

- Đẩy mạnh việc xúc tiến thương mại giữa các Tổ hợp tác, HTX với nhau, với các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp của tỉnh, nhằm đưa sản phẩm nông nghiệp Bắc Ninh phục vụ các khu công nghiệp và các vùng lân cận.

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý các Tổ hợp tác, HTX ở cơ sở; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt kịp thời tình hình của các HTX về sản xuất kinh doanh, đặc biệt nắm được những khó khăn của HTX để hỗ trợ giải quyết khó khăn và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho các thành viên và HTX.

- Tranh thủ mọi  nguồn lực từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam, các Quỹ Tín dụng nhân dân, các nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đặc biệt là củng cố, phát triển Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh có quy mô đủ lớn, có đủ nguồn lực, đủ sức cạnh tranh, góp phần quan trọng vào việc hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã.

- Xây dựng các HTX nông nghiệp có sản phẩm chủ lực theo tiêu chuẩn VietGap gắn với nâng cao chất lượng, ứng dụng công nghệ sinh học, bảo quản chế biến, xây dựng thương hiệu, dán tem truy xuất nguồn gốc, từng bước hình thành tổ hợp nông nghiệp - công nghiệp, dịch vụ công nghệ cao… Phát triển mô hình HTX tiểu thủ công nghiệp vừa sản xuất tập trung vừa làm dịch vụ hỗ trợ sản xuất hộ thành viên, nâng cao kỹ năng, tính chuyên nghiệp. Tập trung củng cố các HTX yếu kém, quan tâm phát triển và mở rộng các loại hình HTX trên các lĩnh vực: HTX lĩnh vực Môi trường, lĩnh vực quản lý kinh doanh chợ, lĩnh vực thương mại, dịch vụ phục vụ các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh…

- Tích cực tuyên truyền và triển khai Kết luận số 70-KL/TW ngày 9-3-2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết. Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống.

Phát huy truyền thống bản sắc văn hóa của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc  với tinh thần "Hợp tác - Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả", Liên minh HTX tỉnh cùng các HTX phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Liên minh HTX tỉnh đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vì mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Đặng Đức Thính/Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh

tài trợ | Advertnative

tài trợ | AdSense