Đồng Nai: Đề xuất hỗ trợ chi phí, vốn di dời cơ sở chăn nuôi

Đồng Nai: Đề xuất hỗ trợ chi phí, vốn di dời cơ sở chăn nuôi

ĐỒNG NAI - Theo thống kê của ngành chức năng, toàn tỉnh hiện còn 11,7 ngàn cơ sở chăn nuôi, chủ yếu là chăn nuôi nông hộ nằm trong khu vực các phường, thị trấn, khu dân cư, chiếm gần 16% tổng số cơ sở chăn nuôi của cả tỉnh.

tài trợ | AdSense

Chăn nuôi nông hộ, nhất là các hộ chăn nuôi trong khu vực nội thành, thị xã, thị trấn, khu dân cư hiệu quả kinh tế không cao, làm mất mỹ quan đô thị và có nhiều mối nguy về môi trường, dịch bệnh. Theo quy định của tỉnh, các cơ sở chăn nuôi này phải thực hiện di dời vào vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi trước ngày 31/12/2018 (thời điểm quy hoạch vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi hết hiệu lực theo Luật Quy hoạch có hiệu lực), nhưng đến nay các cơ sở chăn nuôi không làm hồ sơ đăng ký di dời. Một số cơ sở còn chăn nuôi ở khu dân cư, một số cơ sở ngưng chăn nuôi, một số tự di dời đi nơi khác không theo quy định.

tài trợ | AdSense

Để đạt được mục tiêu di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép trước ngày 31/12/2024 theo đề xuất, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) kiến nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ chi phí di dời cơ sở chăn nuôi và lãi suất vay đầu tư dự án chăn nuôi mới.

Cụ thể, theo đề xuất của Sở NN-PTNT, các cơ sở chăn nuôi thực hiện di dời sẽ được hỗ trợ chi phí di dời 4-6 triệu đồng/cơ sở tùy theo quy mô. Hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay theo hợp đồng vay vốn trong 2 năm đầu, 50% lãi suất vốn vay trong năm thứ ba. Mức hỗ trợ không quá 300 triệu đồng đối với trang trại quy mô lớn, 150 triệu đồng đối với trang trại quy mô vừa, 60 triệu đồng đối với trang trại quy mô nhỏ. Thời gian hỗ trợ lãi suất là thời gian vay thực tế ghi trên hợp đồng tín dụng.

Hoàng Lộc/Đồng Nai

tài trợ | Advertnative

tài trợ | AdSense