Hợp tác xã mãng cầu xiêm Hòa Mỹ được bao tiêu 350 tấn trái

Hợp tác xã mãng cầu xiêm Hòa Mỹ được bao tiêu 350 tấn trái

Công ty TNHH MTV chế biến nông sản Tiến Thịnh vừa ký hợp đồng bao tiêu 350 tấn trái với Hợp tác xã mãng cầu xiêm Hòa Mỹ (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang). Thời gian thực hiện trong 6 tháng, từ ngày 25/11/2020 đến ngày 25/4/2021. Trong khoảng thời gian này, hợp tác xã sẽ thu hoạch trái để bàn giao cho công ty mỗi ngày, trừ chủ nhật, ngày lễ, tết. Sau thời gian trong hợp đồng, nếu hợp tác xã còn mãng cầu có thể ký tiếp hợp đồng mua bán với công ty.

tài trợ | AdSense

Hợp tác xã mãng cầu xiêm Hòa Mỹ hiện có 50 xã viên, với diện tích sản xuất gần 60ha, mỗi năm cho sản lượng từ 1.000 đến 1.300 tấn trái.

Lê Đĩnh/Hậu Giang

tài trợ | Advertnative

tài trợ | AdSense