Breaking News |
)

Gạo tẻ Điện Biên: 14.000 đ/kg | Gạo tám Hải Hậu: 14.500 đ/kg | Gạo nếp: 25.700 đ/kg | Ngô hạt sấy: 5.100 đ/kg | Ngô bắp khô: 3.100 đ/kg | Ngô bắp tươi: 2.500 đ/kg Ngô ủ ướp cho bò: 1.000 đ/kg | Gà thả vườn: 120.000 đ/kg | Gà công nghiệp: 60.000 đ/kg | Thịt lợn mông: 80.000 đ/kg | Thịt lợn ba chỉ: 60.000 đ/kg | Chanh leo A1: 14.000 đ/kg | Chanh leo thường: 8.000 đ/kg | Củ cải trắng: 4.000 đ/kg | Dong riềng đỏ: 1000 đ/kg | Gừng Sơn La: 20.000 đ/kg

Dự báo sâu bệnh hại tuần số #18 năm 2019

Dự báo sâu bệnh hại tuần số #18 năm 2019

Ngày 10/5/2019, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) đã ra thông báo số 19/TBSB-BVTV về tình hình sinh vật gây hại chủ yếu 7 ngày trên một số cây trồng trong tuần từ ngày 03/5 đến 09/5/2019. Xin mời bạn đọc cập nhật thông tin theo tập tin đính kèm dưới đây.

Dự báo sâu bệnh hại tuần số #17 năm 2019

Dự báo sâu bệnh hại tuần số #17 năm 2019

Ngày 03/5/2019, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) đã ra thông báo số 18/TBSB-BVTV về tình hình sinh vật gây hại chủ yếu 7 ngày trên một số cây trồng trong tuần từ ngày 26/4 đến 03/5/2019. Xin mời bạn đọc cập nhật thông tin theo tập tin đính kèm dưới đây.

Dự báo sâu bệnh hại tuần số #16 năm 2019

Dự báo sâu bệnh hại tuần số #16 năm 2019

Ngày 20/4/2019, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) đã ra thông báo số 17/TBSB-BVTV về tình hình sinh vật gây hại chủ yếu 7 ngày trên một số cây trồng trong tuần từ ngày 20/4 đến 25/4/2019. Xin mời bạn đọc cập nhật thông tin theo tập tin đính kèm dưới đây.

Dự báo sâu bệnh hại trong tuần số #15 năm 2019

Dự báo sâu bệnh hại trong tuần số #15 năm 2019

Theo thông tin cung cấp từ Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) - Bộ NN&PTNT, tại các tỉnh Bắc bộ, bệnh đạo ôn lá tiếp tục hại tăng. Sâu cuốn lá nhỏ non tiếp tục hại diệp hẹp trên trà sớm - chính vụ.

Dự báo sâu bệnh hại trong tuần số #14 năm 2019

Dự báo sâu bệnh hại trong tuần số #14 năm 2019

Theo thông tin cung cấp từ Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) - Bộ NN&PTNT, tại các tỉnh Bắc bộ, bệnh đạo ôn lá hại tăng, nhất là trên các giống nhiễm. Sâu cuốn lá nhỏ non hại diện hẹp trên trà sớm - chính vụ...