Loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hai hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil

Loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hai hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Theo quyết định, loại bỏ ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam đối với các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil.

Các thuốc bảo vệ thực vật chứa hai hoạt chất trên chỉ được sản xuất, nhập khẩu tối đa 1 năm, được buôn bán, sử dụng tối đa 2 năm kể từ ngày 12/2/2019. Cùng với đó là ngừng toàn bộ các thủ tục đăng ký thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil từ ngày 12/2/2019.

Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil là những hoạt chất có trong nhiều loại thuốc trừ sâu.

Loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hai hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil

Loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hai hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil

Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.