Những loại thuốc BVTV bị loại khỏi danh sách từ tháng 10/2018

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/08/2018 về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Thuốc bảo vệ thực vật có chứa Acephate không được phép sử dụng tại Việt Nam gồm: Anitox 50SC; Ansect 72SP; Appenphate 75SP; Asataf 75SP...

Các thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Diazinon: Agronzinon 60EC; Azinon 50EC; Basitox 5GR, 10GR; Basutigi 10GR, 40EC, 50EC... bị loại ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Các loại thuốc này không được phép nhập khẩu và chỉ được buôn bán, sử dụng tối đa 1 năm từ ngày 27/10/2018.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27/10/2018.