Liên tưởng cảm tính nông nghiệp

Liên tưởng cảm tính nông nghiệp

Giá : miễn phí

Đây là ấn phẩm của Hàn Quốc về kỹ thuật nông nghiệp do Tổng cục phát triển nông thôn, trực thuộc Chính phủ Hàn Quốc phát hành. Ấn phẩm được dịch bởi các thành viên nhóm dự án KOPIA Việt Nam. Hy vọng, nội dung ấn phẩm sẽ giúp được nhiều người.

Tên sách : Thiết kế liên tưởng cảm tính trong nông nghiệp
Tác giả : Tổng hợp
Nhà xuất bản : Tài liệu tham khảo
ĐẶT MUA NGAY