Breaking News |
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO | (+84) 985081318 - (+84) 333264321
)

Gạo tẻ Điện Biên: 14.000 đ/kg | Gạo tám Hải Hậu: 14.500 đ/kg | Gạo nếp: 25.700 đ/kg | Ngô hạt sấy: 5.100 đ/kg | Ngô bắp khô: 3.100 đ/kg | Ngô bắp tươi: 2.500 đ/kg Ngô ủ ướp cho bò: 1.000 đ/kg | Gà thả vườn: 120.000 đ/kg | Gà công nghiệp: 60.000 đ/kg | Thịt lợn mông: 80.000 đ/kg | Thịt lợn ba chỉ: 60.000 đ/kg | Chanh leo A1: 14.000 đ/kg | Chanh leo thường: 8.000 đ/kg | Củ cải trắng: 4.000 đ/kg | Dong riềng đỏ: 1000 đ/kg | Gừng Sơn La: 20.000 đ/kg

Giống ngô lai NK6326 (sản xuất bởi Syngenta)

NK6101 là sản phẩm ngô lai đơn do Tập đoàn Syngenta sản xuất và được công ty CP Khử trùng Việt Nam (VFC) phân phối tại Việt Nam.

Giống ngô lai đơn NK6410 (sản xuất bởi Syngenta)

NK6410 là sản phẩm ngô lai đơn do Tập đoàn Syngenta sản xuất và được công ty CP VTKTNN Bắc Giang (BMT) phân phối tại Việt Nam.

Giống ngô lai đơn NK6639 (sản xuất bởi Syngenta)

NK6639 là sản phẩm ngô lai đơn do Tập đoàn Syngenta sản xuất và được công ty CP Tập đoàn Lộc trời phân phối tại Việt Nam.

Giống ngô lai đơn NK6101 (sản xuất bởi Syngenta)

NK6101 là sản phẩm ngô lai đơn do Tập đoàn Syngenta sản xuất và được công ty CP Khử trùng Việt Nam (VFC) phân phối tại Việt Nam.

Giống ngô lai đơn NK54 (sản xuất bởi Syngenta)

NK54 là sản phẩm ngô lai đơn do Tập đoàn Syngenta sản xuất và được công ty CP Tập đoàn Lộc Trời phân phối tại Việt Nam.