Giống cà chua HT109

Giống cà chua HT109

Tài liệu miễn phí!

tài trợ | AdSense

Giống cà chua HT109 do PGS.TS Nguyễn Hồng Minh và cộng sự Trung tâm Nghiên cứu & phát triển giống rau chất lượng cao, Học viện Nông nghiệp Việt Nam chọn tạo và phổ biến thành công ra sản xuất đại trà.


Xe chi tiết tài liệu tại đây:

tài trợ | Advertnative