Thuốc trừ sâu Actara 25WG (Syngenta)

Thuốc có khả năng diệt côn trùng bằng con đường tiếp xúc, vị độc… tác động đến hệ thần kinh thông qua việc cắt đứt dẫn truyền xung động thần kinh từ các cơ quan về trung tâm điều khiển khiến cho côn trùng mất khả năng kiểm soát sau đó chết do đói.

Số đăng ký: 202/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói: 2g, 1g
Thành phần: 250g/kg Thiamethoxam
Dạng thuốc: Dạng hạt

Cơ chế tác động: Actara 25WG lưu dẫn (nội hấp) mạnh mẽ, bảo vệ phần non mới mọc, không sợ nước tưới hay mưa rửa trôi.\ Thuốc thế hệ mới, có tính chọn lọc cao. Ít ảnh hưởng đến thiên địch và môi trường"

ĐỐI TƯỢNG DỊCH HẠI:

1. Lúa:
- Bọ phấn
2. Xoài:
- Bọ trĩ