Thông báo chấp thuận sửa đổi tên giống ngô VN1519 thành giống ngô TQ519

Thông báo chấp thuận sửa đổi tên giống ngô VN1519 thành giống ngô TQ519

ý kiến của bạn

Ngày 06/02/2024, Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã ban hành thông báo số 184/TB-TT-VPBH về việc chấp nhận sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng từ giống ngô có tên là VN1519 thành giống ngô có tên là TQ519. Thông báo này được công bố trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chứng nhận đăng ký hoạt động viện nghiên cứu hạt nhân

Chứng nhận đăng ký hoạt động viện nghiên cứu hạt nhân

ý kiến của bạn

Ngày 06/02/2024, Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã chứng nhận Viện Nghiên cứu hạt nhân có địa chỉ tại số 01 Nguyên Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành nông nghiệp trong lĩnh vực sản phẩm trồng trọt được sản xuất, sơ chế phù hợp tiêu chuẩn TCVN 11892-1:2017 Thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) Phần 1: Trồng trọt với số đăng ký là CN 91 - 24 BNN. Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký.

Quyết định công nhận lưu hành giống lúa lai ba dòng SYN8

Quyết định công nhận lưu hành giống lúa lai ba dòng SYN8

ý kiến của bạn

Ngày 18/11/2023, Cục trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam) đã chính thức ban hành quyết định số 442/QĐ-TT-CLT về việc công nhận lưu hành giống cây trồng đối với giống lúa lai ba dòng SYN8. Đây là giống lúa được đăng ký lưu hành bởi Công ty TNHH Syngenta Việt Nam cho vụ Xuân, vụ Hè Thu và vụ Mùa tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ trong thời gian 10 năm.

Bãi bỏ một số Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực thủy sản

ý kiến của bạn

Kể từ ngày 01/11/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ bãi bỏ toàn bộ các thông tư số 82/2009/TT-BNNPTNT, 22/2014/TT-BNNPTNT, 16/2015/TT-BNNPTNT, 12/2017/TT-BNNPTNT.

Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

ý kiến của bạn

Thông tư này hướng dẫn danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn từ trung ương đến địa phương.

 

Chứng nhận tín nhiệm mạng