Các chỉ số trên con bò

Tính cân nặng của bò bằng thước đo?

HỎI: Làm thế nào để lấy thước đo cho bò mà tính ra được cân nặng của nó? (Đỗ Đình Minh - Hà Nội)

THẦN NÔNG TRẢ LỜI:

Chào bạn,

Nếu anh đã có sẵn thước dây có thể áp dụng công thức đo khối lượng bò như sau:
P = [(VN)2 x DTC x 90] ± 5%
Trong đó
P: Khối lượng (kg)
VN: Vòng ngực (m)
DTC: Dài thân chéo (m)
+ Bò béo: cộng thêm 5% trọng lượng vừa được tính.
+ Bò gầy: Trừ đi 5% trọng lượng vừa được tính.
+ Bò trung bình: Giữ nguyên trọng lượng vừa được tính.