Làm thế nào khi bị thêm vào nhóm Facebook không mong muốn?

Tài khoản Facebook của bạn liên tục nhận được thông báo ai đó đã thêm bạn vào một nhóm nào đó trên hệ thống. Đây là việc các bạn không mong muốn và cảm thấy bị làm phiền. Vậy nguyên nhân và cách giải quyết sẽ như thế nào?

Đây chính là kẽ hở của mạng xã hội Facebook. Người sử dụng sẽ bị bạn bè thêm vào một nhóm bất kỳ một cách thụ động và không có chế độ cài đặt ngăn cản hành động này.

Nguyên nhân:

- Họ thêm bạn vào một nhóm liên quan và ý nghĩa với bạn.

- Họ thêm bạn vào nhóm mua bán.

- Nick facebook bạn bè bị nhiễm mã độc.

Giải quyết:

- Bạn nhận được thông báo tham gia nhóm, nhấp chuột vào thông báo này.

- Bấm Rời khỏi nhóm

- Chọn Ngăn người khác thêm bạn trở lại nhóm này và bấm tiếp  Rời khỏi nhóm

- Trong trường hợp bạn tiếp tục nhận được thêm nhiều thông báo tương tự đến từ một người bạn này, chứng tỏ nick facebook của họ đã bị nhiễm mã độc. Bạn hãy thông báo cho bạn của mình, đồng thời hủy kết bạn, thậm chí chặn người bạn này để tránh bị làm phiền hoặc lừa đảo.

Chúc các bạn thành công.