+35
°
C
Giá các loại hạt giống rau, quả cập nhật ngày 01/02/2024

Giá các loại hạt giống rau, quả cập nhật ngày 01/02/2024

ý kiến của bạn

Bản tin cập nhật tự động lúc: 11h00

Bảng giá các loại hạt giống rau màu được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Số liệu này được dùng làm căn cứ tham khảo cho ngành nông nghiệp. Giá có thể đã thay đổi tại thời điểm bạn truy cập website này. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn cập nhật số liệu chính xác hoặc hợp tác phát triển sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây.

Giống rau, quảGiá bánThay đổi
Bắp cải chịu nhiệt lai PD479
➥ review
80.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Bắp cải NASACA 082
➥ review
120.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Bắp cải trái tim Japan 19
➥ review
120.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Bắp cải trái tim Valentine
➥ review
120.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Bắp cải tím
➥ review
110.000
(đồng, 2 gr)
0
(đồng, 2 gr)
Bắp cải mini
➥ review
20.000
(đồng, 10 hạt)
0
(đồng, 10 hạt)
Bầu hồ lô Hồng Thất Công
➥ review
20.000
(đồng, 20 hạt)
0
(đồng, 20 hạt)
Bầu sao trái dài PD 208
➥ review
15.000
(đồng, 10 hạt)
0
(đồng, 10 hạt)
Bầu sao trái ngắn PD566
➥ review
13.000
(đồng, 10 hạt)
0
(đồng, 10 hạt)
Bí sặt PD999
➥ review
20.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)
Bí xanh Nova 209
➥ review
165.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Bí xanh lai LINDA210
➥ review
120.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Bí đậu Nova 79
➥ review
35.000
(đồng, 10gr)
0
(đồng, 10 gr)
Bí ăn nụ Nova
➥ review
120.000
(đồng, 100 hạt)
0
(đồng, 100 hạt)
Bí siêu nụ
➥ review
75.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)
Bí đỏ hạt to ăn ngọn
➥ review
12.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Bí ăn quả non cao sản
➥ review
80.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Bí đỏ Nepal 178
➥ review
25.000
(đồng, 30 hạt)
0
(đồng, 30 hạt)
Bí đỏ hạt đậu Tiên Ông
➥ review
32.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Bí đỏ hạt đậu PD 156
➥ review
35.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Bí đỏ lai Cao Nguyên
➥ review
70.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Bí đỏ lai Nhật Bản
➥ review
20.000
(đồng, 10 hạt)
0
(đồng, 10 hạt)
Bí đỏ Super Pum 559
➥ review
70.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Bí đỏ trái dài lai PD455
➥ review
60.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Bí đỏ tròn PD545
➥ review
20.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)
Bí kiểng (làm cảnh)
➥ review
20.000
(đồng, 10 hạt)
0
(đồng, 10 hạt)
Bí mặt trời mini
➥ review
50.000
(đồng, 10 hạt)
0
(đồng, 10 hạt)
Bí ngô mật cao sản PD99
➥ review
15.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Bí ngô mật PD535
➥ review
35.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Bí ngồi vàng PD368
➥ review
40.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Bí ngồi xanh Hàn Quốc PD 545
➥ review
30.000
(đồng, 20 hạt)
0
(đồng, 20 hạt)
Cà chua Savior
➥ review
190.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)
Cà chua Bạch Tuộc
➥ review
100.000
(đồng, 5 hạt)
0
(đồng, 5 hạt)
Cà chua bi đen
➥ review
20.000
(đồng, 10 hạt)
0
(đồng, 10 hạt)
Cà chua bi hình quả lê PD.44
➥ review
25.000
(đồng, 30 hạt)
0
(đồng, 30 hạt)
Cà chua cherry Tràng An
➥ review
20.000
(đồng, 30 hạt)
0
(đồng, 30 hạt)
Cà chua chịu nhiệt Sông Hồng
➥ review
160.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)
Cà chua đen lai
➥ review
20.000
(đồng, 5 hạt)
0
(đồng, 5 hạt)
Cà chua Dương Châu
➥ review
170.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)
Cà chua hình quả lê đỏ PD.43
➥ review
25.000
(đồng, 30 hạt)
0
(đồng, 30 hạt)
Cà chua Cửu Long
➥ review
250.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)
Cà chua trái tim đỏ
➥ review
20.000
(đồng, 10 hạt)
0
(đồng, 10 hạt)
Cà chua trái tim vàng
➥ review
20.000
(đồng, 10 hạt)
0
(đồng, 10 hạt)
Cà pháo tím cao sản PD303
➥ review
15.000
(đồng, 2 gr)
0
(đồng, 2 gr)
Cà pháo trắng cao sản PD77
➥ review
10.000
(đồng, 2 gr)
0
(đồng, 2 gr)
Cà pháo trắng xanh PD301
➥ review
10.000
(đồng, 2 gr)
0
(đồng, 2 gr)
Cà tím Huế lai
➥ review
15.000
(đồng, 2 gr)
0
(đồng, 2 gr)
Cà tím trái dài PD613
➥ review
15.000
(đồng, 2 gr)
0
(đồng, 2 gr)
Cà rốt nhiều màu
➥ review
20.000
(đồng, 50 hạt)
0
(đồng, 50 hạt)
Cà rốt cao sản PD789
➥ review
10.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)
Cà rốt tím lai
➥ review
20.000
(đồng, 50 hạt)
0
(đồng, 50 hạt)
Cải bảy sắc cầu vồng
➥ review
20.000
(đồng, 30 hạt)
0
(đồng, 30 hạt)
Cải bẹ dưa
➥ review
12.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Cải bẹ dún
➥ review
15.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Cải bẹ mào gà
➥ review
10.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Cải bẹ vàng Hà Giang (ngọt)
➥ review
10.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Cải bẹ vàng A1
➥ review
10.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Cải bẹ xanh
➥ review
10.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Cải bẹ xanh mỡ PD518
➥ review
10.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Cải bó xôi chịu nhiệt PD512
➥ review
12.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Cải canh Hồng Kông
➥ review
10.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Cải canh lá đỏ
➥ review
10.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Cải chip cọng xanh PD514
➥ review
10.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Cải cúc nếp cao sản
➥ review
10.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Cải cúc tẻ cao sản PD117
➥ review
10.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Cải xoăn kale xanh
➥ review
20.000
(đồng, 20 hạt)
0
(đồng, 20 hạt)
Cải xoăn kale đỏ
➥ review
30.000
(đồng, 20 hạt)
0
(đồng, 20 hạt)
Cải làn hoa trắng PD524
➥ review
12.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Cải làn hoa vàng PD586
➥ review
12.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Cải mèo Hà Giang
➥ review
12.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Cải mơ lùn Hà Nội
➥ review
12.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Cải ngọt đuôi phụng PD568
➥ review
15.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Cải củ Hà Nội số 1 PD516
➥ review
20.000
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Cải củ đỏ dài
➥ review
50.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)
Cải củ đỏ PD338
➥ review
15.000
(đồng, 2 gr)
0
(đồng, 2 gr)
Cải củ đỏ khổng lồ
➥ review
15.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)
Cải củ cao sản PHUDI 2.0
➥ review
10.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Cải thảo PD305
➥ review
110.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Cải xoong PD309
➥ review
30.000
(đồng, 1 gr)
0
(đồng, 1 gr)
Cải mầm đá
➥ review
20.000
(đồng, 10 hạt)
0
(đồng, 10 hạt)
Củ dền đỏ PD088
➥ review
15.000
(đồng, 2 gr)
0
(đồng, 2 gr)
Củ đậu PD007
➥ review
500.000
(đồng, 1 kg)
0
(đồng, 1 kg)
Dưa hấu Phù Đổng
➥ review
185.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Dưa hấu Hoàn Châu
➥ review
170.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Dưa hấu Thiên Vương
➥ review
195.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Dưa hấu Nova 07
➥ review
160.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Dưa hấu lai Fancy 155
➥ review
180.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Dưa hấu lai Fancy 555
➥ review
175.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Dưa hấu sọc Mỹ Fancy 255
➥ review
185.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Dưa hấu Fancy 265
➥ review
185.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Dưa hấu Super An Tiêm 037
➥ review
175.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Dưa bở PD323
➥ review
30.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Dưa bở trái dài PD232
➥ review
35.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Dưa gang cao sản
➥ review
40.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Dưa lê DIVA 092
➥ review
250.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Dưa lê DIVA 093
➥ review
250.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Dưa lê DIVA 095
➥ review
300.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Dưa lê DIVA 099
➥ review
250.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Dưa lê Hàn Quốc
➥ review
250.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Dưa lê Sao Khuê
➥ review
100.000
(đồng, 100 hạt)
0
(đồng, 100 hạt)
Dưa lê siêu ngọt An Đào 999
➥ review
90.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)
Dưa lê siêu ngọt Super Hoàng Kim
➥ review
120.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)
Dưa lê siêu ngọt Thuý Kiều 350
➥ review
110.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)
Dưa lê Tân Hồng Mật
➥ review
100.000
(đồng, 100 hạt)
0
(đồng, 100 hạt)
Dưa lê Thái Kim 1980
➥ review
250.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Dưa lê Kim Hồng Vương
➥ review
250.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Dưa lưới Phúc Lợi
➥ review
25.000
(đồng, 50 hạt)
0
(đồng, 50 hạt)
Dưa chuột baby PD.54
➥ review
75.000
(đồng, 50 hạt)
0
(đồng, 50 hạt)
Dưa chuột nếp ta
➥ review
40.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Dưa chuột nếp lai PD699
➥ review
80.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Dưa nếp thơm QUEEN 602
➥ review
80.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Dưa leo PD0110
➥ review
75.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Dưa leo chịu nhiệt Venus 18
➥ review
90.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Dưa leo lai PD288
➥ review
90.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Dưa leo Nhật No.05
➥ review
90.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Dâu tây đỏ PD53
➥ review
20.000
(đồng, 30 hạt)
0
(đồng, 30 hạt)
Đậu bắp đỏ
➥ review
15.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)
Đậu bắp xanh OP
➥ review
7.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)(đồng, 5 gr)
Đậu bắp lai Thái Lan
➥ review
15.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)
Đậu cove bụi hạt trắng PD262
➥ review
15.000
(đồng, 50 gr)
0
(đồng, 50 gr)
Đậu cove bụi vàng PD333
➥ review
15.000
(đồng, 50 gr)
0
(đồng, 50 gr)
Đậu đũa cao sản
➥ review
15.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Đậu rồng Long Biên (đậu khế)
➥ review
10.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)
Đậu tứ quý hạt nâu (hoa tím - quả dẹt)
➥ review
15.000
(đồng, 50 gr)
0
(đồng, 50 gr)
Đậu tứ quý số 1
➥ review
15.000
(đồng, 50 gr)
0
(đồng, 50 gr)
Đậu ván đỏ
➥ review
25.000
(đồng, 2 gr)
0
(đồng, 2 gr)
Đu đủ ruột đỏ Đài Loan PD505
➥ review
15.000
(đồng, 10 hạt)
0
(đồng, 10 hạt)
Lặc lày Quý Tỵ 03 (mướp Nhật)
➥ review
15.000
(đồng, 10 hạt)
0
(đồng, 10 hạt)
Lặc lày PD056
➥ review
50.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Mướp hương cao sản
➥ review
10.000
(đồng, 10 hạt)
0
(đồng, 10 hạt)
Mướp hương lai MH8
➥ review
10.000
(đồng, 10 hạt)
0
(đồng, 10 hạt)
Mướp hương lai MH5 (hạt trắng)
➥ review
10.000
(đồng, 10 hạt)
0
(đồng, 10 hạt)
Mướp hương lai PD333
➥ review
30.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)
Mướp đắng Cao Ly (khổ qua)
➥ review
15.000
(đồng, 2 gr)
0
(đồng, 2 gr)
Mướp đắng xanh PD229
➥ review
40.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Mướp đắng Trường Sơn
➥ review
15.000
(đồng, 2 gr)
0
(đồng, 2 gr)
Mồng tơi cao sản
➥ review
12.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Ớt cay chỉ địa lai No.007
➥ review
110.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)
Ớt cay chỉ thiên lai VIFON 686
➥ review
120.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)
Ớt ngọt đỏ Laurent
➥ review
40.000
(đồng, 20 hạt)
0
(đồng, 20 hạt)
Ớt kiểng ngũ sắc PD.59
➥ review
20.000
(đồng, 30 hạt)
0
(đồng, 30 hạt)
Rau dền 3 màu
➥ review
10.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Rau dền đỏ lá liễu
➥ review
15.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Rau dền đỏ lá tròn
➥ review
10.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Rau dền xanh lá tròn
➥ review
10.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Rau dền khoang (tiều)
➥ review
10.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Rau diếp thơm
➥ review
12.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)
Rau đay xanh cao sản PD411
➥ review
15.000
(đồng, 50 gr)
0
(đồng, 50 gr)
Rau đay đỏ
➥ review
10.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Rau muống Mê Kông
➥ review
15.000
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Rau ngót lá nhỏ
➥ review
15.000
(đồng, 1 gr)
0
(đồng, 1 gr)
Su hào lai No.03
➥ review
30.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Su hào lai PD080
➥ review
80.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Súp lơ trắng SAPA 1.0
➥ review
120.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Súp lơ trắng VICTORY1005
➥ review
150.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Súp lơ xanh BRAVO 2017
➥ review
250.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Súp lơ xanh BABY
➥ review
30.000
(đồng, 20 hạt)
0
(đồng, 20 hạt)
Thì là tứ quý PD415
➥ review
10.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Tía tô cao sản
➥ review
15.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)
Tỏi tây France
➥ review
20.000
(đồng, 2 gr)
0
(đồng, 2 gr)
Vừng đen xứ Nghệ
➥ review
200.000
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Xà lách dún vàng PD061
➥ review
15.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)
Xà lách búp đăm số 1
➥ review
20.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)
Xà lách Italy
➥ review
15.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)
Xà lách tím PD120
➥ review
15.000
(đồng, 2 gr)
0
(đồng, 2 gr)
Xà lách xoăn xanh PD127
➥ review
12.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)
Xà lách MINETTO DT035
➥ review
20.000
(đồng, 5 gr)
0
(đồng, 5 gr)
Mầm cải xoong
➥ review
20.000
(đồng, 50 gr)
0
(đồng, 50 gr)
Mầm củ cải đỏ
➥ review
20.000
(đồng, 50 gr)
0
(đồng, 50 gr)
Mầm củ cải trắng
➥ review
15.000
(đồng, 50 gr)
0
(đồng, 50 gr)
Mầm đậu Hà Lan
➥ review
20.000
(đồng, 50 gr)
0
(đồng, 50 gr)
Mầm hướng dương
➥ review
20.000
(đồng, 50 gr)
0
(đồng, 50 gr)
Mầm rau cải đỏ
➥ review
20.000
(đồng, 50 gr)
0
(đồng, 50 gr)
Mầm rau cải ngọt
➥ review
20.000
(đồng, 50 gr)
0
(đồng, 50 gr)
Mầm súp lơ xanh
➥ review
20.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Bấm review để xem chi tiết sản phẩm!

Ý kiến của bạn...
hoặc với thông tin dưới đây:
Đang tải ý kiến... Các phản hồi sẽ được làm mới sau! 00:00.

Chia sẻ ý kiến của bạn!

Thứ năm, 07/03/2024

Quảng Ninh: Đền Xã Tắc - Nơi trấn yên bờ cõi, khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia

Tọa lạc tại bờ sông Ka Long (dòng sông nối liền hai nước Việt Nam - Trung Quốc), Đền Xã Tắc, phường Ka Long, thành phố Móng Cái được coi là "cột mốc văn hóa" , khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia, ghi dấu ấn lịch sử nơi ông cha ta thời trấn yên bờ cõi và khẳng định nét đặc trưng trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người Việt nơi địa đầu…
Thứ hai, 13/11/2023

Gỏi cá Sơn La - Món ăn chỉ có ở những địp đặc biệt của người Thái

Gỏi cá được đánh giá là món ăn ngon, chủ đạo trong các món thường để đem ra thết đãi khách quý của đồng bào dân tộc Thái, thể hiện sự hiếu khách của gia chủ. Từ xưa người Thái đã có câu "xép nhứa cin nhứa ma, xép pa cin pa cỏi", nghĩa là "thèm thịt thì ăn thịt chó, thèm cá thì ăn cá gỏi". Ngày nay, món cá gỏi không chỉ có đồng bào dân tộc Thái chế…
Thứ ba, 25/06/2024

Cùng tìm hiểu về những đặc điểm sản phẩm lúa lai 3 dòng Syn8

Giống lúa lai 3 dòng Syn8 được Syngenta Việt Nam đưa vào sản xuất thử nghiệm từ năm 2020. Qua khảo nghiệm, đánh giá, đây là giống lúa siêu ưu việt nhờ đặc tính chịu rét tốt, đẻ nhánh tập trung, trổ nhanh, chống đổ ngã, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn, sọc lá vi khuẩn, ít nhiễm rầy, gạo trong, cơm ngon, dẻo. Giống có thời gian sinh trưởng dao động…
 

Chứng nhận tín nhiệm mạng