+35
°
C
Giá các loại hạt giống rau, quả cập nhật ngày 27/12/2023
Tuyển chọn các hạt giống rau màu

Giá các loại hạt giống rau, quả cập nhật ngày 27/12/2023

ý kiến của bạn

Bản tin cập nhật tự động lúc: 11h00

Bảng giá các loại hạt giống rau màu được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Số liệu này được dùng làm căn cứ tham khảo cho ngành nông nghiệp. Giá có thể đã thay đổi tại thời điểm bạn truy cập website này. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn cập nhật số liệu chính xác hoặc hợp tác phát triển sản phẩm vui lòng liên hệ với ban quản trị tại đây.

Giống rau, quả Giá bán Thay đổi
Bắp cải chịu nhiệt lai PD479
Phudiseed
80.000
(đồng, 10 gr)
0
Bắp cải NASACA 082
Phudiseed
120.000
(đồng, 10 gr)
0
Bắp cải trái tim Japan 19
Phudiseed
120.000
(đồng, 10 gr)
0
Bắp cải trái tim Valentine
Phudiseed
120.000
(đồng, 10 gr)
0
Bắp cải tím
Phudiseed
110.000
(đồng, 2 gr)
0
Bắp cải mini
Phudiseed
20.000
(đồng, 10 hạt)
0
Bầu hồ lô Hồng Thất Công
Phudiseed
20.000
(đồng, 20 hạt)
0
Bầu sao trái dài PD 208
Phudiseed
15.000
(đồng, 10 hạt)
0
Bầu sao trái ngắn PD566
Phudiseed
13.000
(đồng, 10 hạt)
0
Bí sặt PD999
Phudiseed
20.000
(đồng, 5 gr)
0
Bí xanh Nova 209
Nova
165.000
(đồng, 10 gr)
0
Bí xanh lai LINDA210
Phudiseed
120.000
(đồng, 10 gr)
0
Bí đậu Nova 79
Nova
35.000
(đồng, 10gr)
0
Bí ăn nụ Nova
Nova
120.000
(đồng, 100 hạt)
0
Bí siêu nụ
Phudiseed
75.000
(đồng, 5 gr)
0
Bí đỏ hạt to ăn ngọn
Phudiseed
12.000
(đồng, 20 gr)
0
Bí ăn quả non cao sản
Phudiseed
80.000
(đồng, 10 gr)
0
Bí đỏ Nepal 178
Phudiseed
25.000
(đồng, 30 hạt)
0
Bí đỏ hạt đậu Tiên Ông
Phudiseed
32.000
(đồng, 10 gr)
0
Bí đỏ hạt đậu PD 156
Phudiseed
35.000
(đồng, 10 gr)
0
Bí đỏ lai Cao Nguyên
Phudiseed
70.000
(đồng, 10 gr)
0
Bí đỏ lai Nhật Bản
Phudiseed
20.000
(đồng, 10 hạt)
0
Bí đỏ Super Pum 559
Phudiseed
70.000
(đồng, 10 gr)
0
Bí đỏ trái dài lai PD455
Phudiseed
60.000
(đồng, 10 gr)
0
Bí đỏ tròn PD545
Phudiseed
20.000
(đồng, 5 gr)
0
Bí kiểng (làm cảnh)
Phudiseed
20.000
(đồng, 10 hạt)
0
Bí mặt trời mini
Phudiseed
50.000
(đồng, 10 hạt)
0
Bí ngô mật cao sản PD99
Phudiseed
15.000
(đồng, 10 gr)
0
Bí ngô mật PD535
Phudiseed
35.000
(đồng, 10 gr)
0
Bí ngồi vàng PD368
Phudiseed
40.000
(đồng, 10 gr)
0
Bí ngồi xanh Hàn Quốc PD 545
Phudiseed
30.000
(đồng, 20 hạt)
0
Cà chua Savior
Syngenta
190.000
(đồng, 5 gr)
0
Cà chua Bạch Tuộc
Phudiseed
100.000
(đồng, 5 hạt)
0
Cà chua bi đen
Phudiseed
20.000
(đồng, 10 hạt)
0
Cà chua bi hình quả lê PD.44
Phudiseed
25.000
(đồng, 30 hạt)
0
Cà chua cherry Tràng An
Phudiseed
20.000
(đồng, 30 hạt)
0
Cà chua chịu nhiệt Sông Hồng
Phudiseed
160.000
(đồng, 5 gr)
0
Cà chua đen lai
Phudiseed
20.000
(đồng, 5 hạt)
0
Cà chua Dương Châu
Phudiseed
170.000
(đồng, 5 gr)
0
Cà chua hình quả lê đỏ PD.43
Phudiseed
25.000
(đồng, 30 hạt)
0
Cà chua Cửu Long
Phudiseed
250.000
(đồng, 5 gr)
0
Cà chua trái tim đỏ
Phudiseed
20.000
(đồng, 10 hạt)
0
Cà chua trái tim vàng
Phudiseed
20.000
(đồng, 10 hạt)
0
Cà pháo tím cao sản PD303
Phudiseed
15.000
(đồng, 2 gr)
0
Cà pháo trắng cao sản PD77
Phudiseed
10.000
(đồng, 2 gr)
0
Cà pháo trắng xanh PD301
Phudiseed
10.000
(đồng, 2 gr)
0
Cà tím Huế lai
Phudiseed
15.000
(đồng, 2 gr)
0
Cà tím trái dài PD613
Phudiseed
15.000
(đồng, 2 gr)
0
Cà rốt nhiều màu
Phudiseed
20.000
(đồng, 50 hạt)
0
Cà rốt cao sản PD789
Phudiseed
10.000
(đồng, 5 gr)
0
Cà rốt tím lai
Phudiseed
20.000
(đồng, 50 hạt)
0
Cải bảy sắc cầu vồng
Phudiseed
20.000
(đồng, 30 hạt)
0
Cải bẹ dưa
Phudiseed
12.000
(đồng, 20 gr)
0
Cải bẹ dún
Phudiseed
15.000
(đồng, 20 gr)
0
Cải bẹ mào gà
Phudiseed
10.000
(đồng, 20 gr)
0
Cải bẹ vàng Hà Giang (ngọt)
Phudiseed
10.000
(đồng, 20 gr)
0
Cải bẹ vàng A1
Phudiseed
10.000
(đồng, 20 gr)
0
Cải bẹ xanh
Phudiseed
10.000
(đồng, 20 gr)
0
Cải bẹ xanh mỡ PD518
Phudiseed
10.000
(đồng, 20 gr)
0
Cải bó xôi chịu nhiệt PD512
Phudiseed
12.000
(đồng, 20 gr)
0
Cải canh Hồng Kông
Phudiseed
10.000
(đồng, 20 gr)
0
Cải canh lá đỏ
Phudiseed
10.000
(đồng, 20 gr)
0
Cải chip cọng xanh PD514
Phudiseed
10.000
(đồng, 20 gr)
0
Cải cúc nếp cao sản
Phudiseed
10.000
(đồng, 20 gr)
0
Cải cúc tẻ cao sản PD117
Phudiseed
10.000
(đồng, 20 gr)
0
Cải xoăn kale xanh
Phudiseed
20.000
(đồng, 20 hạt)
0
Cải xoăn kale đỏ
Phudiseed
30.000
(đồng, 20 hạt)
0
Cải làn hoa trắng PD524
Phudiseed
12.000
(đồng, 20 gr)
0
Cải làn hoa vàng PD586
Phudiseed
12.000
(đồng, 20 gr)
0
Cải mèo Hà Giang
Phudiseed
12.000
(đồng, 20 gr)
0
Cải mơ lùn Hà Nội
Phudiseed
12.000
(đồng, 20 gr)
0
Cải ngọt đuôi phụng PD568
Phudiseed
15.000
(đồng, 20 gr)
0
Cải củ Hà Nội số 1 PD516
Phudiseed
20.000
(đồng, 100 gr)
0
Cải củ đỏ dài
Phudiseed
50.000
(đồng, 5 gr)
0
Cải củ đỏ PD338
Phudiseed
15.000
(đồng, 2 gr)
0
Cải củ đỏ khổng lồ
Phudiseed
15.000
(đồng, 5 gr)
0
Cải củ cao sản PHUDI 2.0
Phudiseed
10.000
(đồng, 20 gr)
0
Cải thảo PD305
Phudiseed
110.000
(đồng, 10 gr)
0
Cải xoong PD309
Phudiseed
30.000
(đồng, 1 gr)
0
Cải mầm đá
Phudiseed
20.000
(đồng, 10 hạt)
0
Cải củ đỏ dài
Phudiseed
50.000
(đồng, 5 gr)
0
Củ dền đỏ PD088
Phudiseed
15.000
(đồng, 2 gr)
0
Củ đậu PD007
Phudiseed
500.000
(đồng, 1 kg)
0
Dưa hấu Phù Đổng
Syngenta
185.000
(đồng, 20 gr)
0
Dưa hấu Hoàn Châu
Syngenta
170.000
(đồng, 20 gr)
0
Dưa hấu Thiên Vương
Syngenta
195.000
(đồng, 20 gr)
0
Dưa hấu Nova 07
Nova
160.000
(đồng, 20 gr)
0
Dưa hấu lai Fancy 155
Phudiseed
180.000
(đồng, 20 gr)
0
Dưa hấu lai Fancy 555
Phudiseed
175.000
(đồng, 20 gr)
0
Dưa hấu sọc Mỹ Fancy 255
Phudiseed
185.000
(đồng, 20 gr)
0
Dưa hấu Fancy 265
Phudiseed
185.000
(đồng, 20 gr)
0
Dưa hấu Super An Tiêm 037
Phudiseed
175.000
(đồng, 20 gr)
0
Dưa bở PD323
Phudiseed
30.000
(đồng, 10 gr)
0
Dưa bở trái dài PD232
Phudiseed
35.000
(đồng, 10 gr)
0
Dưa gang cao sản
Phudiseed
40.000
(đồng, 10 gr)
0
Dưa lê DIVA 092
Phudiseed
250.000
(đồng, 10 gr)
0
Dưa lê DIVA 093
Phudiseed
250.000
(đồng, 10 gr)
0
Dưa lê DIVA 095
Phudiseed
300.000
(đồng, 10 gr)
0
Dưa lê DIVA 099
Phudiseed
250.000
(đồng, 10 gr)
0
Dưa lê Hàn Quốc
Phudiseed
250.000
(đồng, 10 gr)
0
Dưa lê Sao Khuê
Phudiseed
100.000
(đồng, 100 hạt)
0
Dưa lê siêu ngọt An Đào 999
Phudiseed
90.000
(đồng, 5 gr)
0
Dưa lê siêu ngọt Super Hoàng Kim
Phudiseed
120.000
(đồng, 5 gr)
0
Dưa lê siêu ngọt Thuý Kiều 350
Phudiseed
110.000
(đồng, 5 gr)
0
Dưa lê Tân Hồng Mật
Phudiseed
100.000
(đồng, 100 hạt)
0
Dưa lê Thái Kim 1980
Phudiseed
250.000
(đồng, 10 gr)
0
Dưa lê Kim Hồng Vương
Phudiseed
250.000
(đồng, 10 gr)
0
Dưa lưới Phúc Lợi
Phudiseed
25.000
(đồng, 50 hạt)
0
Dưa chuột baby PD.54
Phudiseed
75.000
(đồng, 50 hạt)
0
Dưa chuột nếp ta
Phudiseed
40.000
(đồng, 10 gr)
0
Dưa chuột nếp lai PD699
Phudiseed
80.000
(đồng, 10 gr)
0
Dưa nếp thơm QUEEN 602
Phudiseed
80.000
(đồng, 10 gr)
0
Dưa leo PD0110
Phudiseed
75.000
(đồng, 10 gr)
0
Dưa leo chịu nhiệt Venus 18
Phudiseed
90.000
(đồng, 10 gr)
0
Dưa leo lai PD288
Phudiseed
90.000
(đồng, 10 gr)
0
Dưa leo Nhật No.05
Phudiseed
90.000
(đồng, 10 gr)
0
Dâu tây đỏ PD53
Phudiseed
20.000
(đồng, 30 hạt)
0
Đậu bắp đỏ
Phudiseed
15.000
(đồng, 5 gr)
0
Đậu bắp xanh OP
Phudiseed
7.000
(đồng, 5 gr)
0
Đậu bắp lai Thái Lan
Phudiseed
15.000
(đồng, 5 gr)
0
Đậu cove bụi hạt trắng PD262
Phudiseed
15.000
(đồng, 50 gr)
0
Đậu cove bụi vàng PD333
Phudiseed
15.000
(đồng, 50 gr)
0
Đậu đũa cao sản
Phudiseed
15.000
(đồng, 20 gr)
0
Đậu rồng Long Biên (đậu khế)
Phudiseed
10.000
(đồng, 5 gr)
0
Đậu tứ quý hạt nâu (hoa tím - quả dẹt)
Phudiseed
15.000
(đồng, 50 gr)
0
Đậu tứ quý số 1
Phudiseed
15.000
(đồng, 50 gr)
0
Đậu ván đỏ
Phudiseed
25.000
(đồng, 2 gr)
0
Đu đủ ruột đỏ Đài Loan PD505
Phudiseed
15.000
(đồng, 10 hạt)
0
Lặc lày Quý Tỵ 03 (mướp Nhật)
Phudiseed
15.000
(đồng, 10 hạt)
0
Lặc lày PD056
Phudiseed
50.000
(đồng, 10 gr)
0
Mướp hương cao sản
Phudiseed
10.000
(đồng, 10 hạt)
0
Mướp hương lai MH8
Phudiseed
10.000
(đồng, 10 hạt)
0
Mướp hương lai MH5 (hạt trắng)
Phudiseed
10.000
(đồng, 10 hạt)
0
Mướp hương lai PD333
Phudiseed
30.000
(đồng, 5 gr)
0
Mướp đắng Cao Ly (khổ qua)
Phudiseed
15.000
(đồng, 2 gr)
0
Mướp đắng xanh PD229
Phudiseed
40.000
(đồng, 10 gr)
0
Mướp đắng Trường Sơn
Phudiseed
15.000
(đồng, 2 gr)
0
Mồng tơi cao sản
Phudiseed
12.000
(đồng, 20 gr)
0
Ớt cay chỉ địa lai No.007
Phudiseed
110.000
(đồng, 5 gr)
0
Ớt cay chỉ thiên lai VIFON 686
Phudiseed
120.000
(đồng, 5 gr)
0
Ớt ngọt đỏ Laurent
Phudiseed
40.000
(đồng, 20 hạt)
0
Ớt kiểng ngũ sắc PD.59
Phudiseed
20.000
(đồng, 30 hạt)
0
Rau dền 3 màu
Phudiseed
10.000
(đồng, 20 gr)
0
Rau dền đỏ lá liễu
Phudiseed
15.000
(đồng, 10 gr)
0
Rau dền đỏ lá tròn
Phudiseed
10.000
(đồng, 20 gr)
0
Rau dền xanh lá tròn
Phudiseed
10.000
(đồng, 20 gr)
0
Rau dền khoang (tiều)
Phudiseed
10.000
(đồng, 20 gr)
0
Rau diếp thơm
Phudiseed
12.000
(đồng, 5 gr)
0
Rau đay xanh cao sản PD411
Phudiseed
15.000
(đồng, 50 gr)
0
Rau đay đỏ
Phudiseed
10.000
(đồng, 20 gr)
0
Rau muống Mê Kông
Phudiseed
15.000
(đồng, 100 gr)
0
Rau ngót lá nhỏ
Phudiseed
15.000
(đồng, 1 gr)
0
Su hào lai No.03
Phudiseed
30.000
(đồng, 10 gr)
0
Su hào lai PD080
Phudiseed
80.000
(đồng, 10 gr)
0
Súp lơ trắng SAPA 1.0
Phudiseed
120.000
(đồng, 10 gr)
0
Súp lơ trắng VICTORY1005
Phudiseed
150.000
(đồng, 10 gr)
0
Súp lơ xanh BRAVO 2017
Phudiseed
250.000
(đồng, 10 gr)
0
Súp lơ xanh BABY
Phudiseed
30.000
(đồng, 20 hạt)
0
Thì là tứ quý PD415
Phudiseed
10.000
(đồng, 20 gr)
0
Tía tô cao sản
Phudiseed
15.000
(đồng, 5 gr)
0
Tỏi tây France
Phudiseed
20.000
(đồng, 2 gr)
0
Vừng đen xứ Nghệ
Phudiseed
200.000
(đồng, 100 gr)
0
Xà lách dún vàng PD061
Phudiseed
15.000
(đồng, 5 gr)
0
Xà lách búp đăm số 1
Phudiseed
20.000
(đồng, 5 gr)
0
Xà lách Italy
Phudiseed
15.000
(đồng, 5 gr)
0
Xà lách tím PD120
Phudiseed
15.000
(đồng, 2 gr)
0
Xà lách xoăn xanh PD127
Phudiseed
12.000
(đồng, 5 gr)
0
Xà lách MINETTO DT035
Phudiseed
20.000
(đồng, 5 gr)
0
Mầm cải xoong
Phudiseed
20.000
(đồng, 50 gr)
0
Mầm củ cải đỏ
Phudiseed
20.000
(đồng, 50 gr)
0
Mầm củ cải trắng
Phudiseed
15.000
(đồng, 50 gr)
0
Mầm đậu Hà Lan
Phudiseed
20.000
(đồng, 50 gr)
0
Mầm hướng dương
Phudiseed
20.000
(đồng, 50 gr)
0
Mầm rau cải đỏ
Phudiseed
20.000
(đồng, 50 gr)
0
Mầm rau cải ngọt
Phudiseed
20.000
(đồng, 50 gr)
0
Mầm súp lơ xanh
Phudiseed
20.000
(đồng, 10 gr)
0
Bấm review để xem chi tiết sản phẩm của nhà cung cấp!

Ý kiến của bạn...
hoặc với thông tin dưới đây:
Đang tải ý kiến... Các phản hồi sẽ được làm mới sau! 00:00.

Chia sẻ ý kiến của bạn!

Thứ năm, 07/03/2024

Quảng Ninh: Đền Xã Tắc - Nơi trấn yên bờ cõi, khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia

Tọa lạc tại bờ sông Ka Long (dòng sông nối liền hai nước Việt Nam - Trung Quốc), Đền Xã Tắc, phường Ka Long, thành phố Móng Cái được coi là "cột mốc văn hóa" , khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia, ghi dấu ấn lịch sử nơi ông cha ta thời trấn yên bờ cõi và khẳng định nét đặc trưng trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người Việt nơi địa đầu…
Thứ hai, 13/11/2023

Gỏi cá Sơn La - Món ăn chỉ có ở những địp đặc biệt của người Thái

Gỏi cá được đánh giá là món ăn ngon, chủ đạo trong các món thường để đem ra thết đãi khách quý của đồng bào dân tộc Thái, thể hiện sự hiếu khách của gia chủ. Từ xưa người Thái đã có câu "xép nhứa cin nhứa ma, xép pa cin pa cỏi", nghĩa là "thèm thịt thì ăn thịt chó, thèm cá thì ăn cá gỏi". Ngày nay, món cá gỏi không chỉ có đồng bào dân tộc Thái chế…
Thứ ba, 25/06/2024

Cùng tìm hiểu về những đặc điểm sản phẩm lúa lai 3 dòng Syn8

Giống lúa lai 3 dòng Syn8 được Syngenta Việt Nam đưa vào sản xuất thử nghiệm từ năm 2020. Qua khảo nghiệm, đánh giá, đây là giống lúa siêu ưu việt nhờ đặc tính chịu rét tốt, đẻ nhánh tập trung, trổ nhanh, chống đổ ngã, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn, sọc lá vi khuẩn, ít nhiễm rầy, gạo trong, cơm ngon, dẻo. Giống có thời gian sinh trưởng dao động…
 

Chứng nhận tín nhiệm mạng