+35
°
C
Giá các loại thịt lợn tại cửa hàng thực phẩm cập nhật ngày 17/01/2024

Giá các loại thịt lợn tại cửa hàng thực phẩm cập nhật ngày 17/01/2024

ý kiến của bạn

Bản tin cập nhật tự động lúc: 06h00

Bảng giá các loại thịt lợn tại chợ dân sinh được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Số liệu này được dùng làm căn cứ tham khảo cho ngành nông nghiệp. Giá có thể đã thay đổi tại thời điểm bạn truy cập website này. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn cập nhật số liệu chính xác hoặc hợp tác phát triển sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây.

Thịt lợnGiá bánThay đổi
Thịt lợn rừng
Báo giá tại Hà Hiền [+]
150.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Giò lợn sống loại 1
Báo giá tại Hà Hiền [+]
140.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Giò lợn sống loại 2
Báo giá tại Hà Hiền [+]
110.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Thịt lợn xay
Báo giá tại Hà Hiền [+]
55.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Thịt nạc lợn xay
Báo giá tại Hà Hiền [+]
93.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Thịt nạc đầu rồng lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
161.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Thịt nạc dăm lợn không da
Báo giá tại Hà Hiền [+]
139.920
(đồng, 1,00 kg)
0
Thịt nạc dăm lợn có da
Báo giá tại Hà Hiền [+]
107.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Thịt nạc lưng lợn loại 1
Báo giá tại Hà Hiền [+]
161.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Thịt nạc lưng lợn loại 2
Báo giá tại Hà Hiền [+]
129.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Thịt nạc đùi lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
100.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Thịt nạc vai lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
99.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Thịt cốt lết lợn không da
Báo giá tại Hà Hiền [+]
77.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Thịt đùi vai lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
78.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Thịt đùi gọ lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
80.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Thịt đùi đầu rồng lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
85.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Thịt phi lê lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
103.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Thịt nách lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
80.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Thịt ba chỉ lợn rút sườn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
118.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Thịt ba chỉ lợn có sườn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
106.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Thịt đầu lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
26.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Thịt má khổ lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
50.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Sườn thăn lợn Meatdeli
Báo giá tại Winmart [+]
93.062
(đồng, 0,43 kg)
0
Sườn già lợn không xương
Báo giá tại Hà Hiền [+]
118.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Sườn già lợn có xương
Báo giá tại Hà Hiền [+]
109.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Sườn non lợn không xương
Báo giá tại Hà Hiền [+]
151.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Chân giò trước lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
69.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Chân giò trước lợn rút xương
Báo giá tại Hà Hiền [+]
148.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Chân giò sau lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
57.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Bắp giò chân trước lợn có xương
Báo giá tại Hà Hiền [+]
91.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Bắp giò chân trước lợn rút xương
Báo giá tại Hà Hiền [+]
136.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Bắp giò chân sau lợn có xương
Báo giá tại Hà Hiền [+]
83.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Bắp giò chân sau lợn rút xương
Báo giá tại Hà Hiền [+]
122.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Bắp giò lợn cuộn Meatdeli
Báo giá tại Winmart [+]
60.794
(đồng, 0,44 kg)
0
Móng giò lợn Meatdeli
Báo giá tại Winmart [+]
35.165
(đồng, 0,44 kg)
0
Móng giò chân trước lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
100.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Móng giò chân sau lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
80.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Xương ống lợn Meatdeli
Báo giá tại Winmart [+]
14.217
(đồng, 0,50 kg)
0
Xương ống lợn loại ngắn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
42.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Xương ống lợn loại dài
Báo giá tại Hà Hiền [+]
67.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Xương gáy lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
48.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Xương đầu lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
15.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Xương cổ lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
78.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Xương đuôi lợn Meatdeli
Báo giá tại Winmart [+]
54.900
(đồng, 1,00 kg)
0
Xương đuôi lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
51.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Chặng dừng lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
154.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Xương dá lợn có thịt
Báo giá tại Hà Hiền [+]
83.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Xương dá lợn không thịt
Báo giá tại Hà Hiền [+]
35.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Xương cốt lết lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
76.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Xương dạt cốt lết lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
20.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Mỡ lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
49.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Mỡ chài lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
31.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Da lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
47.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Đuôi lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
125.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Tai lợn loại 1
Báo giá tại Hà Hiền [+]
76.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Tai lợn loại 2
Báo giá tại Hà Hiền [+]
49.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Mũi lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
52.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Lưỡi lợn Meatdeli
Báo giá tại Winmart [+]
50.375
(đồng, 0,35 kg)
0
Lưỡi lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
91.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Dồi trường lợn Meatdeli
Báo giá tại Winmart [+]
110.099
(đồng, 0,35 kg)
0
Dồi trường lợn loại nhỏ
Báo giá tại Hà Hiền [+]
244.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Nội tạng lợn Meatdeli
Báo giá tại Winmart [+]
86.724
(đồng, 0,50 kg)
0
Dạ dày lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
118.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Phèo non lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
124.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Phèo già lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
41.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Khấu đuôi lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
65.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Ngầu pín lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
36.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Bong bóng lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
26.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Cuống họng lợn Meatdeli
Báo giá tại Winmart [+]
34.499
(đồng, 0,35 kg)
0
Cuống họng lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
86.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Tim lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
132.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Gan lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
24.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Phổi lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
8.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Cật lợn Meatdeli
Báo giá tại Winmart [+]
31.947
(đồng, 0,30 kg)
0
Lá nách lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
35.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Óc lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
18.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Tủy lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
125.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Tiết lợn
Báo giá tại Hà Hiền [+]
16.000
(đồng, 1,00 kg)
0
Bấm review để xem chi tiết sản phẩm của nhà cung cấp!

Ý kiến của bạn...
hoặc với thông tin dưới đây:
Đang tải ý kiến... Các phản hồi sẽ được làm mới sau! 00:00.

Chia sẻ ý kiến của bạn!

Thứ năm, 07/03/2024

Quảng Ninh: Đền Xã Tắc - Nơi trấn yên bờ cõi, khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia

Tọa lạc tại bờ sông Ka Long (dòng sông nối liền hai nước Việt Nam - Trung Quốc), Đền Xã Tắc, phường Ka Long, thành phố Móng Cái được coi là "cột mốc văn hóa" , khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia, ghi dấu ấn lịch sử nơi ông cha ta thời trấn yên bờ cõi và khẳng định nét đặc trưng trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người Việt nơi địa đầu…
Thứ hai, 13/11/2023

Gỏi cá Sơn La - Món ăn chỉ có ở những địp đặc biệt của người Thái

Gỏi cá được đánh giá là món ăn ngon, chủ đạo trong các món thường để đem ra thết đãi khách quý của đồng bào dân tộc Thái, thể hiện sự hiếu khách của gia chủ. Từ xưa người Thái đã có câu "xép nhứa cin nhứa ma, xép pa cin pa cỏi", nghĩa là "thèm thịt thì ăn thịt chó, thèm cá thì ăn cá gỏi". Ngày nay, món cá gỏi không chỉ có đồng bào dân tộc Thái chế…
Thứ ba, 25/06/2024

Cùng tìm hiểu về những đặc điểm sản phẩm lúa lai 3 dòng Syn8

Giống lúa lai 3 dòng Syn8 được Syngenta Việt Nam đưa vào sản xuất thử nghiệm từ năm 2020. Qua khảo nghiệm, đánh giá, đây là giống lúa siêu ưu việt nhờ đặc tính chịu rét tốt, đẻ nhánh tập trung, trổ nhanh, chống đổ ngã, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn, sọc lá vi khuẩn, ít nhiễm rầy, gạo trong, cơm ngon, dẻo. Giống có thời gian sinh trưởng dao động…
 

Chứng nhận tín nhiệm mạng