+35
°
C
Giá các loại thuốc bảo vệ thực vật cập nhật ngày 05/12/2023
Máy bay phun thuốc sử dụng trong nông nghiệp

Giá các loại thuốc bảo vệ thực vật cập nhật ngày 05/12/2023

ý kiến của bạn

Bản tin cập nhật tự động lúc: 11h30

Bảng giá các loại thuốc bảo vệ thực vật được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Số liệu này được dùng làm căn cứ tham khảo cho ngành nông nghiệp. Giá có thể đã thay đổi tại thời điểm bạn truy cập website này. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn cập nhật số liệu chính xác hoặc hợp tác phát triển sản phẩm vui lòng liên hệ với ban quản trị tại đây.

Loại thuốc Giá bán Thay đổi
Thuốc trừ sâu Actara 25WG
Syngenta
26.000
(đồng, 1 gr)
0
Thuốc trừ sâu Chess 50WG
Syngenta
55.000
(đồng, 20 gr)
0
Thuốc trừ sâu Incipio 200SC
Syngenta
35.000
(đồng, 80 ml)
0
Thuốc trừ sâu Karate 2.5EC
Syngenta
65.000
(đồng, 250 ml)
0
Thuốc trừ sâu Match 050EC
Syngenta
100.000
(đồng, 100 ml)
0
Thuốc trừ sâu Pegasus 500SC
Syngenta
25.000
(đồng, 10 ml)
0
Thuốc trừ sâu Pexena 106SC
Syngenta
120.000
(đồng, 20 ml)
0
Thuốc trừ sâu Proclaim 1.9EC
Syngenta
20.000
(đồng, 10 ml)
0
Thuốc trừ sâu Proclaim 5WG
Syngenta
35.000
(đồng, 15 gr)
0
Thuốc trừ sâu Selecron 500EC
Syngenta
70.000
(đồng, 100 ml)
0
Thuốc trừ sâu Tervigo 020SC
Syngenta
90.000
(đồng, 100 ml)
0
Thuốc trừ sâu Trigard 100SL
Syngenta
25.000
(đồng, 10 ml)
0
Thuốc trừ sâu Virtako 40WG
Syngenta
40.000
(đồng, 4,5 gr)
0
Thuốc trừ sâu Voliam Targo 063SC
Syngenta
110.000
(đồng, 100 ml)
0
Thuốc trừ bệnh Amistar 250SC
Syngenta
200.000
(đồng, 100 ml)
0
Thuốc trừ bệnh Amistar Top 325SC
Syngenta
135.000
(đồng, 100 ml)
0
Thuốc trừ bệnh Anvil 5SC
Syngenta
40.000
(đồng, 100 ml)
0
Thuốc trừ bệnh Filia 525SE
Syngenta
150.000
(đồng, 250 ml)
0
Thuốc trừ bệnh Miravis 20SC
Syngenta
140.000
(đồng, 100 ml)
0
Thuốc trừ bệnh Nevo 330EC
Syngenta
13.000
(đồng, 10 ml)
0
Thuốc trừ bệnh Newtec 300SC
Syngenta
130.000
(đồng, 250 ml)
0
Thuốc trừ bệnh Orondis Opti 406SC
Syngenta
140.000
(đồng, 250 ml)
0
Thuốc trừ bệnh Ortiva 600SC
Syngenta
90.000
(đồng, 100 ml)
0
Thuốc trừ bệnh Quilt 200SC
Syngenta
130.000
(đồng, 250 ml)
0
Thuốc trừ bệnh Reflect Xtra 525SC
Syngenta
180.000
(đồng, 100 ml)
0
Thuốc trừ cỏ Calaris Xtra 525SC
Syngenta
300.000
(đồng, 1.000 ml)
0
Thuốc trừ cỏ Dual Gold 96EC
Syngenta
180.000
(đồng, 250 ml)
0
Thuốc trừ cỏ Sofit 300EC
Syngenta
300.000
(đồng, 1.000 ml)
0
Thuốc trừ cỏ Solito 320EC
Syngenta
300.000
(đồng, 1.000 ml)
0
Thuốc trừ cỏ Topshot 60OD
Syngenta
150.000
(đồng, 250 ml)
0
Thuốc xử lý hạt giống Apron XL 350ES
Syngenta
50.000
(đồng, 10 ml)
0
Thuốc xử lý hạt giống Cruiser plus 312.5FS
Syngenta
50.000
(đồng, 10 ml)
0
Thuốc xử lý hạt giống Cruiser 350FS
Syngenta
50.000
(đồng, 10 ml)
0
Thuốc xử lý hạt giống Fortenza Duo 480FS
Syngenta
60.000
(đồng, 10 ml)
0
Thuốc trừ sâu Movento 150OD
Bayer
110.000
(đồng, 100 ml)
0
Thuốc trừ sâu Confidor 100SL
Bayer
50.000
(đồng, 20 ml)
0
Thuốc trừ sâu Confidor 200SL
Bayer
100.000
(đồng, 50 ml)
0
Thuốc trừ sâu Decis Repel 2.5SC
Bayer
50.000
(đồng, 100 ml)
0
Thuốc trừ bệnh Nativo 70WG
Bayer
30.000
(đồng, 10 gr)
0
Thuốc trừ bệnh Antracol 70WP
Bayer
40.000
(đồng, 100 gr)
0
Thuốc trừ bệnh Flintpro 648WG
Bayer
50.000
(đồng, 100 gr)
0
Thuốc trừ bệnh Profiler 711.1WG
Bayer
70.000
(đồng, 100 gr)
0
Thuốc trừ bệnh Aliette 800WG
Bayer
55.000
(đồng, 100 gr)
0
Thuốc trừ bệnh Melody Duo 66.75WP
Bayer
50.000
(đồng, 100 gr)
0
Thuốc trừ cỏ Becano 500SC
Bayer
650.000
(đồng, 100 ml)
0
Thuốc xử lý hạt giống Rountine 200SC
Bayer
120.000
(đồng, 10 ml)
0
Thuốc xử lý hạt giống Gaucho 600FS
Bayer
40.000
(đồng, 10 ml)
0
Thuốc xử lý hạt giống Folicur 430SC
Bayer
120.000
(đồng, 10 ml)
0
Thuốc trừ sâu Cormoran 180EC
Adama
220.000
(đồng, 240 ml)
0
Thuốc trừ sâu Galil 300SC
Adama
80.000
(đồng, 100 ml)
0
Thuốc trừ sâu Nimitz 480EC
Adama
400.000
(đồng, 100 ml)
0
Thuốc trừ sâu Plemax 320SC
Adama
230.000
(đồng, 100 ml)
0
Thuốc trừ sâu Yasmine 19EC
Adama
100.000
(đồng, 100 ml)
0
Thuốc trừ sâu Trivor 310DC
Adama
160.000
(đồng, 240 ml)
0
Thuốc trừ bệnh Almagor 356EC
Adama
300.000
(đồng, 250 ml)
0
Thuốc trừ bệnh Apropo 200EC
Adama
220.000
(đồng, 240 ml)
0
Thuốc trừ bệnh Banjo Forte 400SC
Adama
130.000
(đồng, 100 ml)
0
Thuốc trừ bệnh Blastogan 75WP
Adama
25.000
(đồng, 25 gr)
0
Thuốc trừ bệnh Cocadama 85WP
Adama
50.000
(đồng, 100 gr)
0
Thuốc trừ bệnh Custodia 320SC
Adama
320.000
(đồng, 250 ml)
0
Thuốc trừ bệnh Folpan 50WP
Adama
30.000
(đồng, 100 ml)
0
Thuốc trừ bệnh Picoraz 490EC
Adama
200.000
(đồng, 240 ml)
0
Thuốc trừ bệnh Super Mastercop 21SL
Adama
100.000
(đồng, 240 ml)
0
Thuốc trừ cỏ Turbo 89OD
Adama
750.000
(đồng, 100 ml)
0
Thuốc trừ cỏ Ronstar 25EC
Adama
750.000
(đồng, 100 ml)
0
Thuốc trừ cỏ Sunrice 15WDG
Adama
10.000
(đồng, 2 gr)
0
Thuốc trừ cỏ Whip S 7.5EW
Adama
60.000
(đồng, 100 ml)
0
Thuốc trừ cỏ Agil 100EC
Adama
100.000
(đồng, 100 ml)
0
Thuốc trừ cỏ Ametrex 80WG
Adama
50.000
(đồng, 100 gr)
0
Thuốc trừ cỏ Atramet Combi 80WP
Adama
320.000
(đồng, 1.000 gr)
0
Thuốc trừ cỏ Kamex 80WP
Adama
320.000
(đồng, 1.000 gr)
0
Thuốc trừ cỏ Sipyri 10SC
Adama
35.000
(đồng, 20 ml)
0
Thuốc trừ chuột Hicate 0.08AB
PSC.1
10.000
(đồng, 50 gr)
0
Thuốc trừ ốc Star Pumper 800WP
PSC.1
10.000
(đồng, 8,5 gr)
0
Thuốc trừ ốc Boxer 15GR
PSC.1
40.000
(đồng, 100 gr)
0
Bấm review để xem chi tiết sản phẩm của nhà cung cấp!

Ý kiến của bạn...
hoặc với thông tin dưới đây:
Đang tải ý kiến... Các phản hồi sẽ được làm mới sau! 00:00.

Chia sẻ ý kiến của bạn!

Thứ năm, 07/03/2024

Quảng Ninh: Đền Xã Tắc - Nơi trấn yên bờ cõi, khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia

Tọa lạc tại bờ sông Ka Long (dòng sông nối liền hai nước Việt Nam - Trung Quốc), Đền Xã Tắc, phường Ka Long, thành phố Móng Cái được coi là "cột mốc văn hóa" , khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia, ghi dấu ấn lịch sử nơi ông cha ta thời trấn yên bờ cõi và khẳng định nét đặc trưng trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người Việt nơi địa đầu…
Thứ hai, 13/11/2023

Gỏi cá Sơn La - Món ăn chỉ có ở những địp đặc biệt của người Thái

Gỏi cá được đánh giá là món ăn ngon, chủ đạo trong các món thường để đem ra thết đãi khách quý của đồng bào dân tộc Thái, thể hiện sự hiếu khách của gia chủ. Từ xưa người Thái đã có câu "xép nhứa cin nhứa ma, xép pa cin pa cỏi", nghĩa là "thèm thịt thì ăn thịt chó, thèm cá thì ăn cá gỏi". Ngày nay, món cá gỏi không chỉ có đồng bào dân tộc Thái chế…
Thứ ba, 25/06/2024

Cùng tìm hiểu về những đặc điểm sản phẩm lúa lai 3 dòng Syn8

Giống lúa lai 3 dòng Syn8 được Syngenta Việt Nam đưa vào sản xuất thử nghiệm từ năm 2020. Qua khảo nghiệm, đánh giá, đây là giống lúa siêu ưu việt nhờ đặc tính chịu rét tốt, đẻ nhánh tập trung, trổ nhanh, chống đổ ngã, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn, sọc lá vi khuẩn, ít nhiễm rầy, gạo trong, cơm ngon, dẻo. Giống có thời gian sinh trưởng dao động…
 

Chứng nhận tín nhiệm mạng