Bảng giá các loại hồ tiêu, cao su được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Số liệu này được dùng làm căn cứ tham khảo cho ngành nông nghiệp. Giá có thể đã thay đổi tại thời điểm bạn truy cập website này. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn cập nhật số liệu chính xác hoặc hợp tác phát triển sản phẩm vui lòng liên hệ với ban quản trị tại đây.

Hồ tiêu Giá bán 🔎
Đắk Lắk 71.000 đ/kg 0
Gia Lai 70.000 đ/kg 0
Đắk Nông 71.000 đ/kg 0
Bà Rịa - Vũng Tàu 72.500 đ/kg 0
Bình Phước 72.000 đ/kg 0
Đồng Nai 70.500 đ/kg 0
Cao su Giá bán 🔎
Phú Riềng 270 đ/TSC 0
Đồng Phú 270 đ/TSC 0
Bình Long 269 đ/TSC 0
Phước Hòa 272 đ/TSC 0
Mang Yang 230 đ/TSC 0
RSS3 - Tokyo 239,1 ¥/kg +6,1
RSS3 - Thượng Hải 12,845 cny/kg -0,01
RSS3 - Thái Lan 49,14 baht/kg -0,57