Giá thuốc trừ cỏ dại cập nhập ngày 03/11/2023

ý kiến của bạn

Cập nhật tự động lúc 13h30

Bảng giá các loại thuốc trừ cỏ cho cây trồng được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Số liệu này được dùng làm căn cứ tham khảo cho ngành nông nghiệp. Giá có thể đã thay đổi tại thời điểm bạn truy cập website này. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn cập nhật số liệu chính xác hoặc hợp tác phát triển sản phẩm vui lòng liên hệ với ban quản trị tại đây.

Syngenta Giá bán 🔎
Calaris Xtra 275SC 300.000 đ/1.000ml 0
Dual Gold 96EC 180.000 đ/250ml 0
Sofit 300EC 300.000 đ/1.000ml 0
Solito 320EC 300.000 đ/1.000ml 0
Topshot 60OD 150.000 đ/250ml 0
Bayer Giá bán 🔎
BECANO 500SC 650.000 đ/100ml 0
ADAMA Giá bán 🔎
TURBO 89OD 75.000 đ/100ml 0
Ronstar 25EC 75.000 đ/100ml 0
Sunrice 15WDG 10.000 đ/2g 0
Whip S 7.5EW 60.000 đ/100ml 0
AGIL 100EC 100.000 đ/100ml 0
AMETREX 80WG 50.000 đ/100g 0
ATRAMET COMBI 80WP 320.000 đ/1kg 0
KARMEX 80WP 320.000 đ/1kg 0
SIPYRI 10SC 35.000 đ/20ml 0
Ý kiến của bạn...
hoặc với thông tin dưới đây:
Đang tải ý kiến... Các phản hồi sẽ được làm mới sau! 00:00.

Chia sẻ ý kiến của bạn!

 

Chứng nhận tín nhiệm mạng