Chính sách hợp tác

Chuyên trang thannong.net là blog về nông nghiệp, có kèm theo khám phá về du lịch, ẩm thực, văn hóa các vùng miền trong và ngoài nước. Với lưu lượng truy cập và tương tác hàng đầu trong cùng lĩnh vực, việc bạn lựa chọn chúng tôi làm đối tác quảng cáo trên không gian mạng chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả đáng kể. Chúng tôi mong muốn được hợp tác phát triển, cũng như sẵn sàng hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm và dịch vụ.

1. Chương trình hợp tác
Chúng tôi đón nhận mọi ý tưởng hợp tác, thông tin vui lòng gửi về:
- Mobile/zalo: (+84) 985081318
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Facebook: facebook.com/agrigod
2. Quảng cáo nội dung

Content Silver

 • Bài viết tối đa 300 từ
 • Được sử dụng 2 hình ảnh
 • Tối đa 1 link bên ngoài
 • Không bao gồm video
 • Không hỗ trợ viết bài
 • Không hỗ trợ làm mới
Mẫu
300.000đ

Content Gold

 • Bài viết tối đa 400 từ
 • Được sử dụng 3 hình ảnh
 • Tối đa 2 link bên ngoài
 • Tối đa 1 video
 • Hỗ trợ viết bài
 • Không hỗ trợ làm mới
Mẫu
500.000đ

Content Platinum

 • Bài viết tối đa 600 từ
 • Được sử dụng 5 hình ảnh
 • Tối đa 3 link bên ngoài
 • Tối đa 1 video
 • Hỗ trợ viết bài
 • Hỗ trợ làm mới
Mẫu
1.000.000đ
3. Quảng cáo trang chủ

Adbody

 • Chiều ngang fluid width
 • Chiều cao tối đa 300px
 • Định dạng jpg, png, gif
 • Miễn phí thiết kế
 • Chu kỳ gia hạn hàng năm
Mẫu
1.200.000đ

Adtop

 • Hình dạng khối đứng
 • Chiều cao tối đa 600px
 • Định dạng jpg, png, gif
 • Miễn phí thiết kế
 • Chu kỳ gia hạn hàng năm
Mẫu
960.000đ

Adpodcast

 • Hình dạng khối đứng
 • Chiều cao tối đa 600px
 • Định dạng jpg, png, gif
 • Miễn phí thiết kế
 • Chu kỳ gia hạn hàng năm
Mẫu
960.000đ

Adhead

 • Chiều ngang fluid width
 • Chiều cao tối đa 300px
 • Định dạng jpg, png, gif
 • Miễn phí thiết kế
 • Chu kỳ gia hạn hàng năm
Mẫu
1.500.00đ
4. Quảng cáo chuyên mục

Adcomponent

 • Chiều ngang fluid width
 • Chiều cao tối đa 300px
 • Định dạng jpg, png, gif
 • Miễn phí thiết kế
 • Giá tính theo chuyên mục
 • Chu kỳ gia hạn hàng năm
Mẫu
200.000đ

Adright

 • Chiều ngang tối đa 500px
 • Chiều cao tối đa 300px
 • Định dạng jpg, png, gif
 • Miễn phí thiết kế
 • Giá tính theo chuyên mục
 • Chu kỳ gia hạn hàng năm
Mẫu
100.000đ

 

Chứng nhận tín nhiệm mạng