Nghệ An: Quỳ Hợp tăng cường khảo nghiệm và chuyển giao kỹ thuật canh tác giống lúa mới
Nghệ An: Quỳ Hợp tăng cường khảo nghiệm và chuyển giao kỹ thuật canh tác giống lúa mới

Nghệ An: Quỳ Hợp tăng cường khảo nghiệm và chuyển giao kỹ thuật canh tác giống lúa mới

ý kiến của bạn

Nhằm tìm kiếm các giống lúa mới năng suất cao phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai và lịch thời vụ của huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An), Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quỳ Hợp đã thường xuyên phối hợp cùng các công ty giống lúa triển khai khảo nghiệm nhiều giống lúa mới (TH998, VT404, Quốc Tế 1, GS55…) và chuyển giao kỹ thuật canh tác lúa mới thâm canh cho nông dân trong địa bàn.

Qua 2 vụ sản xuất, theo đánh giá của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp: Giống lúa thuần TH998 sinh trưởng phát triển tốt phù hợp chân đất địa phương, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, chống đổ tốt, bông dài, tỉ lệ hạt chắc cao, chịu thâm canh, kháng 1 số sâu bệnh thích nghi điều kiện địa phương, khả năng chống chịu vùng đất khó khăn được đánh giá giống lúa tiềm năng giúp bà con vùng đất khó khăn điều kiện canh tác. Năng suất trung bình đạt khoảng 3,3 tạ/sào/vụ xuân và 3 tạ/sào/vụ hè thu. Còn Giống lúa lai 3 dòng VT404 là giống có nhiều đặc tính nông học tốt như chống chịu sâu bệnh khá. Năng  suất khá cao phù hợp vụ xuân (3,8 tạ/sào) với điều kiện sản xuất lúa trên địa bàn huyện.

Theo kĩ sư Lê Thị Ngọc, cán bộ kỹ thuật Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, người trực tiếp theo dõi các mô hình khảo nghiệm phân tích: Các giống lúa trên thân cây cứng, chiều cao vừa phải sinh trưởng và phát triển tốt; giai đoạn lúa đơm bông cây cứng cáp, chống chịu được gió, tỷ lệ ngã đổ thấp. Các mô hình khảo nghiệm đều cho năng suất và sản lượng tốt, năng suất bình quân cao hơn một vài tạ/ha so với các giống đang sử dụng đại trà lâu năm hiện có trên địa bàn. Riêng giống lúa lai VT404 qua vụ hè thu, khả năng thích ứng và chống chịu một số sâu bệnh vụ hè thu kém, cùng với diễn biến thời tiết vụ hè thu mùa phức tạp nên năng suất hè thu thấp hơn vụ xuân nhiều.

Tham gia vào mô hình khảo nghiệm giống lúa thuần TH988, anh Quang Văn Thắng ở xóm Na Hầm, xã Châu Đình, huyện Qùy Hợp, chia sẻ: Gia đình tôi có 4 sào ruộng, vụ hè thu vừa qua tôi mạnh dạn nhận 8kg giống khảo nghiệm làm cả 4 sào.  Qua kết quả thấy giống lúa này sinh trưởng phát triển rất tốt, chống đổ và chống chịu điều kiện thời tiết khắc nghiệt vụ hè thu. Lúa cho năng suất cao được 3 tạ/sào, gạo thơm và dẻo. Tôi rất phấn khởi và hi vọng nhiều về giống lúa mới này.

Ông Trịnh Hữu Hiển, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, cho biết: Trong các giống lúa khảo nghiệm, Trung tâm có báo cáo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình chung; tiếp tục xin ý kiến khảo nghiệm thêm một vụ nữa với các giống còn lại nhằm đánh giá chính xác, toàn diện độ thích ứng, phù hợp của các giống lúa mới 2 vụ/năm. Do đặc thù về khí hậu, thổ nhưỡng, Quỳ Hợp tập trung vào những giống lúa thương phẩm ngắn ngày để đảm bảo hiệu quả sản xuất và cơ cấu lịch thời vụ của huyện. Mục tiêu của Trung tâm là nhằm tìm kiếm được các bộ giống lúa mới phù hợp bổ sung các giống lúa mới này vào cơ cấu giống của ngành nông nghiệp huyện, góp phần làm đa dạng danh mục giống, tăng cơ hội lựa chọn cho nông dân trong canh tác.

Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, giống lúa mới vào sản xuất không chỉ cho năng suất cao, chất lượng gạo tốt, giống lúa mới còn có khả năng chống chịu với sâu bệnh và thời tiết khắc nghiệt của vùng cao, thời gian sinh trưởng của cây lúa lại ngắn. Nhờ vậy có thể đẩy mạnh việc thâm canh tăng vụ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho bà con. Qua đó từng bước thay đổi tập quán canh tác, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa các giống lúa mới vào gieo cấy thay thế giống lúa địa phương năng suất thấp, góp phần tăng năng suất, chất lượng lúa trên cùng một đơn vị diện tích.

Ý kiến của bạn...
hoặc với thông tin dưới đây:
Đang tải ý kiến... Các phản hồi sẽ được làm mới sau! 00:00.

Chia sẻ ý kiến của bạn!

 

Chứng nhận tín nhiệm mạng