Góp ý       Thời tiết
Giá các loại hạt giống lúa trên thị trường cập nhật ngày 18/04/2024

Giá các loại hạt giống lúa trên thị trường cập nhật ngày 18/04/2024

ý kiến của bạn

Bản tin cập nhật tự động lúc: 10h30

Bảng giá các loại hạt giống lúa trong nước và thế giới được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Số liệu này được dùng làm căn cứ tham khảo cho ngành nông nghiệp. Giá có thể đã thay đổi tại thời điểm bạn truy cập website này. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn cập nhật số liệu chính xác hoặc hợp tác phát triển sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây.

Hạt giống lúaGiá bánThay đổi
Lúa lai Syn98
➥ review
93.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai Syn8
➥ review
152.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai Thái Xuyên 111
➥ review
152.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai Nhị Ưu 838
➥ review
88.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai CNR36
➥ review
85.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai Phúc Lai 168
➥ review
85.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai QL301
➥ review
85.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai Thụy Hương 308
➥ review
140.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai LY006
➥ review
145.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai TH3-4
➥ review
100.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai Nhị Ưu 86B
➥ review
130.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai KC06-1
➥ review
140.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai CNR6206
➥ review
130.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai HC1
➥ review
100.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai Nam Trân Ưu 8
➥ review
100.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai ADI73
➥ review
140.800
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai ADI78
➥ review
140.800
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai Q.ưu 6
➥ review
175.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai Long Hương 8117
➥ review
150.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai GS55
➥ review
110.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai Nhị Ưu 986
➥ review
110.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai Phú Ưu 978
➥ review
145.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai VT404
➥ review
146.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai VT868
➥ review
130.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai Nam Dương 99
➥ review
115.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai 27P53
➥ review
145.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai Quốc tế 1
➥ review
140.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa lai HYT124
➥ review
140.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần BC15
➥ review
55.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần TBR225
➥ review
55.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần TBR-1
➥ review
55.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần TBR36
➥ review
55.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần TBR45
➥ review
55.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần TBR279
➥ review
55.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần TBR89
➥ review
55.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần TBR97
➥ review
55.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần OM8017
➥ review
55.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần OM9582
➥ review
55.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần Q5
➥ review
23.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần Bắc Thơm 7
➥ review
25.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần Khang Dân
➥ review
25.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần Đông A1
➥ review
25.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần VNR10
➥ review
35.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần VNR20
➥ review
38.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần VNR88
➥ review
35.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần Thiên Ưu 8
➥ review
38.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần RVT
➥ review
42.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần Đài Thơm 8
➥ review
42.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần Dự Hương 8
➥ review
42.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần Hương Châu 6
➥ review
40.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần OM6976
➥ review
40.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần J01
➥ review
35.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần ĐB6
➥ review
33.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần Bắc Hương 9
➥ review
33.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần Kim Cương 111
➥ review
36.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần T10
➥ review
30.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần HANA số 6
➥ review
39.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần HANA số 7
➥ review
39.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần HANA 112
➥ review
47.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần HANA 167
➥ review
39.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần ADI 28
➥ review
39.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần ADI 30
➥ review
39.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần ADI 168
➥ review
39.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần DT40
➥ review
38.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần DT52
➥ review
40.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần DT100
➥ review
41.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần Bắc Thịnh
➥ review
42.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần ND502
➥ review
40.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần TH8
➥ review
40.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần Hương Thanh 8
➥ review
40.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần QR1
➥ review
40.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần NA2
➥ review
35.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần N24
➥ review
40.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa thuần Hưng Long 555
➥ review
40.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa nếp A Sào
➥ review
40.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa nếp 87
➥ review
30.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa nếp 97
➥ review
30.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Lúa nếp HANA 39
➥ review
39.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Bấm review để xem chi tiết sản phẩm!
Ý kiến của bạn...
hoặc với thông tin dưới đây:
Đang tải ý kiến... Các phản hồi sẽ được làm mới sau! 00:00.

Chia sẻ ý kiến của bạn!

 

Chứng nhận tín nhiệm mạng